Prekės kodas 127725

  Atspalvis: Ceramix 20/30 | 1277
  Atspalvis: Ceramix 20/30 | 1277
  Pasirinkite spalvą
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • AW_GR_82

  Charakteristikos

  • EG_GR_77
  • EG_GR_75
  • EG_GR_76
  • Apdorojimas
   • VA_B_4

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Laikant sausai neribotas.

  • Bendra informacija
   • H_B_83

    H_B_80

    H_B_81

    H_B_82

    Maksimalus pripildymo lygis priklauso nuo naudojamo rišiklio, sluoksnio storio ir statybvietėje esančių sąlygų.

    Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdirbimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir saugos duomenų lapuose.

  • Saugumas / taisyklės
   • Tik profesionaliam naudojimui!

    Smulkesnė informacija apie gabenimą, sandėliavimą, naudojimą, utilizavimą bei ekologiją pateikta naujausiuose saugos duomenų lapuose