Straipsnio Nr. 665025

  Ceramix 07

  Atspalvis: Ceramix 07 | 6650
  Atspalvis: Ceramix 07 | 6650
  Pasirinkite spalvą
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • AW_GR_81

  Charakteristikos

  • EG_GR_74
  • EG_GR_75
  • EG_GR_76
  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Laikant sausai neribotas.

  • Panaudojimo pavyzdžiai
   • FM

    Po sukietėjimo pašalinti neprilipusį perteklių.

    approx. 4-6 kg/m² including surplus

  • Bendra informacija
   • H_B_80

    H_B_81

    H_B_82

    Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdirbimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir saugos duomenų lapuose.

  • Saugumas / taisyklės
   • Tik profesionaliam naudojimui!

    Smulkesnė informacija apie gabenimą, sandėliavimą, naudojimą, utilizavimą bei ekologiją pateikta naujausiuose saugos duomenų lapuose