Straipsnio Nr. 664825

  Ceramix HS 14

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • AW_GR_121

  Charakteristikos

  • EG_GR_113
  • Atsparus dilinimui
  • EG_GR_115
  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Laikant sausai neribotas.

  • Panaudojimo pavyzdžiai
   • FM

    Po sukietėjimo pašalinti neprilipusį perteklių.

  • Bendra informacija
   • H_B_80

    H_B_81

    H_B_82

    Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdirbimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir saugos duomenų lapuose.

  • Saugumas / taisyklės
   • Tik profesionaliam naudojimui!

    Smulkesnė informacija apie gabenimą, sandėliavimą, naudojimą, utilizavimą bei ekologiją pateikta naujausiuose saugos duomenų lapuose