Straipsnio Nr. 6062

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • AW_GR_95
  • EG_GR_94

  Charakteristikos

  • EG_GR_88
  • Sudėtyje yra tirpiklių
  • Vieno komponento
  • EG_GR_191
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    U1_B_97

    Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus, švarus, ant jo negali būti dulkių, tepalų, riebalų, gumos nusitrynimo žymių ir kitų sukibimui trukdančių medžiagų.

    U1_B_98

    U1_B_99

    Pagrindas turi būti sausas

  • Įrankiai / valymas
   • Tikslesnę informaciją gausite susisiekę su atsakingu vadybininku.

    Darbo įrankiai ir bet kokie nešvarumai turi būti nuvalomi su V 103 skiedikliu nedelsiant, kol dar yra švieži.

    Valymo metu laikytis nustatytų galiojančių apsaugos ir utilizavimo potvarkių.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Uždaroje originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio, galima laikyti mažiausiai 6 mėn.

  • Panaudojimo pavyzdžiai
   • RC
  • Bendra informacija
   • Visos pateiktos vertės ir išeigos buvo išgautos laboratorijoje (20 °C) su standartiniais atspalviais. Atliekant darbus objekte parametrai gali šiek tiek skirtis

    H_B_116

    H_B_177

    H_B_112

    Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdirbimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir saugos duomenų lapuose.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Tik profesionaliam naudojimui!

    Smulkesnė informacija apie gabenimą, sandėliavimą, naudojimą, utilizavimą bei ekologiją pateikta naujausiuose saugos duomenų lapuose