• PUR Color VS OS pro

  Straipsnio Nr. 605325

  PUR Color VS OS pro

  Lankstusis dėvimasis sluoksnis

  variantas
  6053 | PUR Color VS OS pro
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Charakteristikos pristatymo metu

  Komp. A

  Tankis (20 °C) 1,0 g/cm³
  Klampumas (20 ° C) apie 3400 mPa s

  Komp. B

  Tankis (20 °C) 1,2 g/cm³
  Klampumas (20 ° C) apie 150 mPa s

  Mišinys

  Tankis (20 °C) 1,1 g/cm³
  Klampumas (20 ° C) apie 2000 mPa s

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Įtrūkimus sujungiantis dėvimasis sluoksnis sistemoje „Remmers Deck OS 10 EP pro“

  Charakteristikos

  • Tvirtas ir elastingas
  • Sparčiai kietėja
  • Kietėja prie žemos temperatūros
  • Leistina mechaninė apkrova
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus, švarus, ant jo negali būti dulkių, tepalų, riebalų, gumos nusitrynimo žymių ir kitų sukibimui trukdančių medžiagų.

    Pagrindas turi būti sausas

    Tinkami substratai yra paviršiai, paruošti naudojant „Remmers PUA Hybrid OS pro“ sistemoje „Remmers Deck OS 10 EP pro“.

    Būtina laikytis nurodyto apdorojimo laiko.

    Viršijus nurodytą laiką arba esant nepalankioms oro sąlygoms (atodrėkiui, stipriam lietui su vėju) naudoti Remmers PUR sukibimą skatinančią priemonę OS 11.

  • Paruošimas
   • Kombinuota pakuotė

    Kietiklį (komp. B) supilti į pagrindinę masę (komp. A).

    ir maišyti su lėtaeigiu maišytuvu (apie 300-400 aps./min), kol vėl taps homogeninė masė, apie 1 min.

    Mišinį perpilti į kitą tarą ir dar kartą kruopščiai išmaišyti.

    Minimali maišymo trukmė yra 3 min.

    Masėje likę dryžiai rodo, kad nepakankamai išmaišyta.

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir substrato temperatūra: nuo mažiausiai +5 °C iki daugiausiai +25 °C

   • Aukštesnė temperatūra sutrumpina, žemesnė atitinkamai prailgina nurodytą trukmę.

  • Įrankiai / valymas
   • Mentelė su įpjovomis, grandiklis su įpjovomis, tinkamas maišymo įtaisas

   • Tikslesnę informaciją gausite susisiekę su atsakingu vadybininku.

    Darbo įrankiai ir bet kokie nešvarumai turi būti nuvalomi su V 103 skiedikliu nedelsiant, kol dar yra švieži.

    Valymo metu laikytis nustatytų galiojančių apsaugos ir utilizavimo potvarkių.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Uždaroje originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio, galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Išeiga
   • Žr. panaudojimo sritis

  • Panaudojimo pavyzdžiai
   • BLFSL

    Priemonę dėti ant paruošto paviršiaus ir tinkamomis priemonėmis, kaip pvz. dantyta mentelė arba dantyta glaistyklė, gerai paskirstyti.

    Dar šviežią pagrindo sluoksnį pabarstykite ugnimi džiovintu kvarciniu smėliu, kurio grūdelių dydis yra 0,6–1,2 mm.

    mažiausiai 1,2 kg/m² rišiklio

  • Bendra informacija
   • Visos pateiktos vertės ir išeigos buvo išgautos laboratorijoje (20 °C) su standartiniais atspalviais. Atliekant darbus objekte parametrai gali šiek tiek skirtis

    Pirmas 24 valandas po padengimo apsaugokite dangą nuo tiesioginio vandens poveikio, kad išvengtumėte pūslių susidarymo.

    Dėl trumpo reagavimo laiko padengimo darbai turi būti gerai suplanuoti ir jiems turi būti tinkamai pasiruošta.

    Būtina apskaičiuoti atitinkamą papildomą suvartojimą norint pasiekti minimalų sluoksnio storį (dėvimąjį sluoksnį) ir padengti paviršiaus tekstūrą.

    Šlifuojamo poveikio mechaninė apkrova palieka šlifavimo pėdsakus.

    Laikykitės atitinkamo sistemos „Remmers Deck OS 10 EP pro“ bandymo sertifikato nuostatų.

    Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdirbimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir saugos duomenų lapuose.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Tik profesionaliam naudojimui!

    Smulkesnė informacija apie gabenimą, sandėliavimą, naudojimą, utilizavimą bei ekologiją pateikta naujausiuose saugos duomenų lapuose