Straipsnio Nr. 627810

  AddMix 01

  variantas
  6278 | AddMix 01
  Pakuotė

  Nutraukta prekė Tai nebenaudojamas artikulas, kurį šiuo metu galima įsigyti tik ribotai. Daugiau informacijos apie produktą ir alternatyvas galite gauti iš Remmers atstovų.

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • AW_GR_69

  Charakteristikos

  • Spaudimo tvirtumo pagerinimas
  • Lenkimo stiprumo pagerinimas
  • EG_GR_60
  • EG_GR_61
  • Apdorojimas
   • VA_B_4

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Laikant sausai neribotas.

  • Bendra informacija
   • Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdirbimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir saugos duomenų lapuose.

  • Saugumas / taisyklės
   • Tik profesionaliam naudojimui!

    Smulkesnė informacija apie gabenimą, sandėliavimą, naudojimą, utilizavimą bei ekologiją pateikta naujausiuose saugos duomenų lapuose