Straipsnio Nr. 674203

  Glimmer GHL 3/0

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • AW_GR_76

  Charakteristikos

  • EG_GR_125
  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Laikant sausai neribotas.

  • Panaudojimo pavyzdžiai
   • FM

    0.01 - 0.05 kg/m²

  • Bendra informacija
   • H_B_76

    H_B_77

    Naudoti nuo dulkių apsaugančią kaukę (žr. Saugos duomenų lapą).

    Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdirbimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir saugos duomenų lapuose.

  • Saugumas / taisyklės
   • Tik profesionaliam naudojimui!

    Smulkesnė informacija apie gabenimą, sandėliavimą, naudojimą, utilizavimą bei ekologiją pateikta naujausiuose saugos duomenų lapuose