Straipsnio Nr. 440525

  Selectmix 01/03

  variantas
  4405 | Selectmix 01/03
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • AW_GR_80

  Charakteristikos

  • EG_GR_72
  • EG_GR_73
  • Apdorojimas
   • VA_B_4

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Laikant sausai neribotas.

  • Bendra informacija
   • Maksimalus pripildymo lygis priklauso nuo naudojamo rišiklio, sluoksnio storio ir statybvietėje esančių sąlygų.

    Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdirbimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir saugos duomenų lapuose.

  • Saugumas / taisyklės
   • Tik profesionaliam naudojimui!

    Smulkesnė informacija apie gabenimą, sandėliavimą, naudojimą, utilizavimą bei ekologiją pateikta naujausiuose saugos duomenų lapuose