Prekės kodas 622710

  Colorid Collection

  Atspalvis: Colorid Collection | 6227
  Atspalvis: Colorid Collection | 6227
  Pasirinkite spalvą
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • AW_GR_79
  • AW_GR_78

  Charakteristikos

  • EG_GR_74
  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Laikant sausai neribotas.

  • Panaudojimo pavyzdžiai
   • FM
  • Bendra informacija
   • Pabarstais padengtą paviršių sutvirtinti ir apsaugoti tams skirta danga

    Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdirbimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir saugos duomenų lapuose.

  • Saugumas / taisyklės
   • Tik profesionaliam naudojimui!

    Smulkesnė informacija apie gabenimą, sandėliavimą, naudojimą, utilizavimą bei ekologiją pateikta naujausiuose saugos duomenų lapuose