Prekės kodas 367306

  Atspalvis: PUR Aqua ​Top M | 3673
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • AW_GR_195

  Charakteristikos

  • Matinis paviršius
  • EG_GR_179
  • EG_GR_180
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus, švarus, ant jo negali būti dulkių, tepalų, riebalų, gumos nusitrynimo žymių ir kitų sukibimui trukdančių medžiagų.

    Pagrindas turi būti paruoštas su tam skirtais Remmers produktais

   • Paruošimas

    Danga padengiama per 48 val. Darant ilgesnes pertraukas, prieš dengiant sekantį sluoksnį, paviršių reikėtų nušlifuoti, nuo jo nuvalyti dulkes

    U2_B_38

  • Paruošimas
   • Kombinuota pakuotė

    Kietiklį (komp. B) supilti į pagrindinę masę (komp. A).

    ir maišyti su lėtaeigiu maišytuvu (apie 300-400 aps./min), kol vėl taps homogeninė masė, apie 1 min.

    Minimali maišymo trukmė yra 3 min.

    Masėje likę dryžiai rodo, kad nepakankamai išmaišyta.

    Mišinio tinkamai neišmaišius gali susidaryti gumuliukai. Tokiu atveju, priemonę reikės perpilti per sietelį (1000 µ lako sietelis).

  • Apdorojimas
   • Aukštesnė temperatūra bei aukštesnė oro drėgmė sutrumpina, o žemesnė temperatūra bei žemesnė oro drėgmė paprastai prailgina nurodytas kietėjimo trukmes

  • Įrankiai / valymas
   • Tikslesnę informaciją gausite susisiekę su atsakingu vadybininku.

    Darbo prietaisai ir galimai užterštos vietos turi būti nedelsiant nuvalomi vandeniu, kol dar nesukietėjo.

    Valymo metu laikytis nustatytų galiojančių apsaugos ir utilizavimo potvarkių.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Uždaroje originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio, galima laikyti mažiausiai 6 mėn.

  • Panaudojimo pavyzdžiai
   • S

    Visuomet būtina dirbti šviežias ant šviežio metodu

  • Bendra informacija
   • Jei nenurodyta kitaip, visos čia pateiktos vertės ir išeigos buvo išgautos laboratorijoje (esant +20 °C). Darbus atliekant statybų aikštelėje šios vertės gali nežymiai skirtis.

    Norint išgauti kiek įmanoma tolygesnį paviršių reikėtų, kad dribantis personalas būtų pakankamai kvalifikuotas

    Viršijus apdirbimo laiką gali atsirasti spalvos, blizgesio bei struktūros pakitimų

    Besiribojančius plotus būtina dengti tik tos pačios gamybos partijos produktais, nes gali nežymiai skirtis paviršiaus atspalvis, blizgumas ir struktūra.

    Paviršiaus pataisymai bei apdirbimas esamuose paviršiuose palieka matomus struktūros "perėjimus"

    Nevienodas padengimo metodas bei dideli temperatūrų skirtumai gali įtakoti vizualinius paviršiaus blizgumo pakitimus

    Šlifuojamo poveikio mechaninė apkrova palieka šlifavimo pėdsakus.

    H_B_143

    H_B_176

    Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdirbimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir saugos duomenų lapuose.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Tik profesionaliam naudojimui!

    Smulkesnė informacija apie gabenimą, sandėliavimą, naudojimą, utilizavimą bei ekologiją pateikta naujausiuose saugos duomenų lapuose