Prekės kodas 675110

  Selectmix SBL DF

  Užpildo mišinys su specialia sieto linija

  Produkto charakteristikos

  Charakteristikos pristatymo metu

  Tankis 2,5 g/cm³
  Forma Kietas
  Grūdėtumas Iki 0,4 mm

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Tinkamiems Remmers epoksidinių dervų gaminiams skirtas specialus užpildas

  Charakteristikos

  • Galimas aukštas pripildymo lygis net ploniems sluoksniams
  • Mažai dulkių
  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Laikant sausai neribotas.

  • Išeiga
   • Priklauso nuo panaudojimo būdo (žr. atitinkamo rišiklio informacinį lapą)

  • Bendra informacija
   • Maksimalus pripildymo lygis priklauso nuo naudojamo rišiklio, sluoksnio storio ir statybvietėje esančių sąlygų.

    Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdirbimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir saugos duomenų lapuose.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Tik profesionaliam naudojimui!

    Smulkesnė informacija apie gabenimą, sandėliavimą, naudojimą, utilizavimą bei ekologiją pateikta naujausiuose saugos duomenų lapuose