Prekės kodas 292905

  Acryl-Grund

  Atspalvis: Acryl-Grund | 2929
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • AW_GR_188

  Charakteristikos

  • Sutvirtinantis
  • EG_GR_175
  • Sudėtyje yra tirpiklių
  • EG_W_21
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti sausas, švarus ir be įtrūkimų

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Prieš naudojimą suplakti

    Produktą tolygiai paskirstyti teptuku arba voleliu

    Saugoti, kad ant paviršiaus nesusidarytų medžiagos perteklius

  • Įrankiai / valymas
   • Darbo įrankius iškart po naudojimo plauti skiedikliu V 101

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Uždaroje originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio, galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Išeiga
   • Norint nustatyti tikslią išeigą rekomenduojama atlikti bandomuosius dažymus ant pakankamai didelio bandomojo ploto.

  • Bendra informacija
   • Būtina atsižvelgti į galiojančius techninius reglamentus.

    Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su atsakingu darbuotoju.

    Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.

    Visuomet atlikti testus ant bandomojo ploto!

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.