Prekės kodas 600101

  Epoxy BS 2000

  Epoksidinis gruntas vandens pagrindu

  Atspalvis: kieselgrau | 6001
  Atspalvis: kieselgrau | 6001
  Pasirinkite spalvą

  Produkto charakteristikos

  Charakteristikos pristatymo metu

  55 M-%

  Komp. A

  Tankis (20 °C) 1,45 g/cm³
  Klampumas (25 °C) 1900 mPa s

  Komp. B

  Tankis (20 °C) 1,12 g/cm³
  Klampumas (25 °C) 230 mPa s

  Mišinys

  Tankis (20 °C) 1,41 g/cm³
  Klampumas (25 °C) 450 mPa s

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Gruntas „Remmers WDD“ sistemose
  • Kaip sukibimo sluoksnis ant senų dangų ir keraminių dangų
  • Sistemos dalis „TÜV PROFICERT-product Interior“ sertifikuotose sistemose (707106482-1, -5)

  Charakteristikos

  • Puikus sukibimas su daugeliu paviršių
  • Laidus vandens garams
  • Sudėtyje nėra minkštiklių, nonilfenolių, alkilfenolių
  • Pilnai sureagavusi medžiaga fiziologiškai nekenksminga
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus, švarus, ant jo negali būti dulkių, tepalų, riebalų, gumos nusitrynimo žymių ir kitų sukibimui trukdančių medžiagų.

    Nugruntuoto ploto atsparumas tempimui turi būti mažiausiai 1,5 N/mm² (mažiausia vertė ne mažiau 1,0 N/mm²), atsparumas spaudimui mažiausiai 25 N/mm².

    Pagrindas turi pasiekti drėgmės pusiausvyrą, o naudojimo metu saugoti nuo gruntinės drėgmės poveikio.

    Betonasne daugiau nei 6 M-% drėgmės

    Cemento- smėlio skiedinys ne daugiau nei 6 M-% drėgmės    Anhidrito sluoksnismaks. 0,3 M-% drėgmės

    Magnezito sluoksnis2 - 4 M-% drėgmės

    Būtina eliminuoti drėgmės patekimą iš statybinių detalių ar grunto į anhidritinę ir magnezitinę dangą.

    Anhidritinėms ir magnezitinėms dangoms rekomenduojama naudoti vandens garams laidžias sistemas.

    Dengiant ant keraminės dangos, senos dangos, išlyginamosios masės ar ant viduje esančio išlieto asfalto (AS-IC 10), prieš tai būtina atlikti bandomuosius darbus ant nedidelio ploto ir patikrinti dangų suderinamumą.

   • Paruošimas

    Pagrindą paruošti tinkamomis priemonėmis, pvz. šratiniu šlifuokliu taip, kad atitiktų aukščiau išvardintus reikalavimus.

    Ištrupėjusias vietas ir įtrūkimus paviršiuje sutaisyti su Remmers PCC sistemomis arba su EP skiediniais.

  • Paruošimas
   • Kombinuota pakuotė

    Kietiklį (komp. B) supilti į pagrindinę masę (komp. A).

    ir maišyti su lėtaeigiu maišytuvu (apie 300-400 aps./min), kol vėl taps homogeninė masė, apie 1 min.

    Mišinį perpilti į kitą tarą ir dar kartą kruopščiai išmaišyti.

    Minimali maišymo trukmė yra 3 min.

    Masėje likę dryžiai rodo, kad nepakankamai išmaišyta.

    Dengiant ant stipriai absorbuojančių paviršių , produktą galima skiesti su 10% vandens.

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Produkto, aplinkos ir pagrindo temperatūra: min. +8 °C iki maks. +30 °C

   • Esant aukštesnei temperatūrai, nurodytas laikas sutrumpėja, esant žemesnei temperatūrai, nurodytas laikas pailgėja, ypač jei yra didelė oro drėgmė.

  • Įrankiai / valymas
   • Teptukas, volelis, šepetys, guminė grandyklė, mentelė, mikseris

   • Tikslesnę informaciją gausite susisiekę su atsakingu vadybininku.

    Darbo įrankius ir suteptas vietas iškart po darbo plauti su vandeniu

    Valymo metu laikytis nustatytų galiojančių apsaugos ir utilizavimo potvarkių.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Neatidarytoje originalioje pakuotėje, vėsioje, nuo drėgmės ir šalčio apsaugotoje vietoje galima laikyti mažiausiai 9 mėn.

  • Išeiga
   • Žr. skiltyje "Panaudojimo pavyzdžiai"

  • Panaudojimo pavyzdžiai
   • P

    Produktą praskiesti iki 20 M-% su skiedikliu V101 ir gausiai paskirstyti paviršiuje. Paskirstyti su tam skirtomis priemonėmis, pvz., gumine glaistykle, ir apdirbti su epoksidiniu voleliu taip, kad paviršiaus poros būtų pilnai užpildytos.

    Jei reikia, dengiama keletas sluoksnių.

    Apie 0,15 - 0,25 kg/m² rišamosios medžiagos (priklausomai nuo pagrindo)

  • Bendra informacija
   • Visos pateiktos vertės ir išeigos buvo išgautos laboratorijoje (20 °C) su standartiniais atspalviais. Atliekant darbus objekte parametrai gali šiek tiek skirtis

    Gruntas visuomet turi būti dengiamas taip, kad užpildytų poras! Šiuo atveju gali šiek tiek padidėti išeiga. Pagal aplinkybes, gali būti dengiamas antras grunto sluoksnis.

    Dengiant ant silpnai absorbuojančių paviršių gali atsirasti sukibimo problemų. Tokiu atveju reikia dengti antrą sluoksnį.

    Artėjančios pakuotės galiojimo laiko pabaigos neišduoda nei didėjantis klampumas, nei kylanti temperatūra. Todėl turinį būtina sunaudoti per nurodytą maksimalų laiko tarpą.

    Šlifuojamo poveikio mechaninė apkrova palieka šlifavimo pėdsakus.

    Esant UV spindulių ir oro sąlygų poveikiui, epoksidinės dervos spalva gali pakisti.

    Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdirbimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir saugos duomenų lapuose.

    Naudojant sistemose, kurioms būtinas leidimas, duomenys pateikiami atitinkamame leidime.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Tik profesionaliam naudojimui!

    Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, bei apie ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.