• BIT K2

  Straipsnio Nr. 2088830

  BIT K2

  Aukštos kokybės, dengianti įtrūkimus, polimerais modifikuota 2 komponentų bituminė danga su polistirenu

  Produkto charakteristikos

  Charakteristikos pristatymo metu

  Pagrindas plastiko-bitumo emulsija su putų polistireno užpildu
  Paruošto mišinio tankis 0,75 kg/l
  Džiūvimo laikas
  (20°C / 70% santykinė drėgmė)
  < 48 val.
  Konsistencija pastos konsistensijos
  Įtrūkimų uždengimas ≥ 2 mm
  Plyšių slėgio testas (DIN 15820) atitinka
  Sausoji medžiaga apie 90 Vol.%

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Su žeme besiribojanti hidroizoliacija naujiems ir renovuojamiems statiniams
  • AW_BI_20
  • Vėlesnis pastato sandarinimas pagal WTA 4-6 techninius aprašymus
  • Cokolio hidroizoliacija
  • Galima dengti ant vandeniui nepralaidžių betono konstrukcijų

  Charakteristikos

  • Sudėtyje nėra tirpiklių
  • Atsparumas slėginiam vandeniui
  • Itin elastinga, tampri ir surišanti įtrūkimus
  • Bendrasis statybų priežiūros inspekcijos bandymų sertifikatas pagal PG ÜBB
  • Bandymais patvirtinta, kad nelaidus radonui
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Lygus mineralinis pagrindas

    Pagrindas turi būti tvirtas ir švarus.

    Ties sienos apačia esančius betoninius pagrindus paruošti juos nugremžiant mechaniškai.

    Paviršius gali būti drėgnas

    Galima papildomai apsaugoti nuo drėgmės

   • Paruošimas

    Pašalinti skiedinio likučius

    Aplyginti kampus ir briaunas

    Įdubas užapvalinti tinkamu mineraliniu skiediniu.

    Gilesnius nei 5 mm įdubimus užlyginti mineraliniu mišiniu

    Sugeriančius mineralinius gruntus kloti su Kiesol MB priemone. Nesugeriančius mineralinius gruntus kloti su BIT Primer [basic] (1:10 vandenyje).

    Esant poreikiui sutvirtinti pagrindą (sanuojant), gruntuoti su “Kiesol” priemone (1:1 su vandeniu).

    Iš gaminio pagaminti išlyginamąjį glaistą, kuris būtų kontaktinis sluoksnis ir neleistų susidaryti oro pūslelėms.

  • Paruošimas
   • Kombinuota pakuotė

    Prieš miltelius supilant į bitumo emulsiją, juos supurtyti.

    Pašalinti sausą, prie kibiro kraštų prilipusią medžiagą.

    Trumpai pamaišyti bitumo masę.

    Atlaisvintą miltelių komponentą supilti į bitumo emulsiją

    Maišyti apie 30 s, po to leisti mišiniui pastovėti ir įmaišytam orui iš mišinio išeiti

    Nubraukti prie krašto prilipusius miltelius

    Tęsti maišymą mažiausiai 2 min.

    Viso maišymo metu maišytuvo antgalį laikyti prie indo dugno

    Žiūrėti maišymo instrukciją

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: min. +5 °C iki max. +30 °C

   • Medžiagą dviem sluoksniais dengti ant paruošto pagrindo

    Jei reikalingas armavimas, sutvirtinimo audinys dedamas į pirmą sandarinimo sluoksnį

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Naudojant sandarinimo medžiagas, kurios turi būti apdorojamos skystos formos, dėl tiesioginių saulės spindulių ir (arba) vėjo poveikio, gali greičiau susidaryti plėvelė.

    Tolimesnius sandarinimo sluoksnius galima dengti tik tada, kai pakankamai sukietėja anksčiau uždengti

    Šviežiai uždengtą paviršių apsaugoti nuo lietaus, tiesioginių saulės spindulių, šalčio ir kondensato

    Sausą sandarinimo sluoksnį saugoti nuo mechaninių pažeidimų ir UV spindulių

    Apdorojant su įranga, prašome pasikonsultuoti su Remmers techninio aptarnavimo skyriumi, tel. 05432 83900.

  • Įrankiai / valymas
   • maišytuvas (4249), samtelis (4103), lygi mentelė (4004), dantyta mentelė (4000), tinkamas purkštuvas

   • Darbo įrankius iš karto po naudojimo plauti vandeniu.

    Pridžiūvusią medžiagą valyti skiedikliu Verdünnung V 101.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Uždaroje originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio, galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Išeiga
   • apie 1,2 l/m²/mm sauso sluoksnio storio apie 1,5 l/m² kaip perimetro izoliacijos klijai Smulkesnė informacija išeigų lentelėje

  • Panaudojimo pavyzdžiai
   • Vandens poveikio klasės
    (pagal DIN E 18533)
    Apkrovos klasė
    (pagal DIN E 18195)
    Nebegalioja nuo 2017 m. liepos mėn.
    Sauso sluoksnio
    storis
    (mm)
    Šlapio sluoksnio
    storis
    (mm)
    Padengimo kiekis
    (l/m²)

    Išeiga 

    30 l
    (m²)

    W1-E
    Dirvožemio drėgmė ir neslėginis vanduo
    Apkrova Nr. 4
    Dirvožemio drėgmė ir neslėginis vanduo


    ≥ 3

    Maždaug

    3,5

    Maždaug

    3,5

    Maždaug 8,5
    W2.1-E
    Ribotas slėginio vandens poveikis
    Apkrova Nr. 6
    Besikaupiantis filtratas ir slėginis vanduo


    ≥ 4

    Maždaug

    4,7

    Maždaug

    4,7

    Maždaug 6,4
    W3-E
    Neslėginis vanduo ant žeme uždengtos dangos
    Apkrova Nr. 5
    Neslėginis vanduo ant žeme uždengtos dangos


    ≥ 4

    Maždaug

    4,7

    Maždaug

    4,7

    Maždaug 6,4
    W4-E
    Vandens srovė prie sienos cokolio bei kapiliarinis vanduo žemę siekiančiose sienose ir po jomis
    Cokolio sandarinimas sienos iškilimo vietoje


    ≥ 3

    Maždaug

    3,5

    Maždaug

    3,5

    Maždaug

    8,5

    Priedas už sluoksnio storį pagal DIN 18533
    du = Suvartojimas naudojant išlyginamąjį glaistą: maždaug 0,6 l/m² (priklausomai nuo pagrindo)
    dv = - Sluoksnio storio mentelė nebūtina
            - suvartojimas nenaudojant storio sluoksnio mentelės: maždaug 0,5 l/m² (mažiausiai = 4 mm)

  • Bendra informacija
   • Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su atsakingu darbuotoju.

    Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.

    Specialieji susitarimai, taip pat bandymų rezultatai pateikiami internetiniame puslapyje www.remmers.com

    Dėl kombinuoto sandariklio, prijungto prie vandeniui nelaidžios betoninės grindų plokštės, reikia susitarti atskirai.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.