Prekės kodas 040525

  Dichtschlämme

  Tvirta mineralinė hidroizoliacija naujiems pastatams

  Atspalvis: Dichtschlämme | 0405
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Charakteristikos pristatymo metu

  Atsparumas lenkimui (28 d) Apie 6 N/mm²
  Atsparumas spaudimui (28 d) Apie 30 N/mm²
  Naudojamas vanduo 20-21 % atitinka 5,0 l-5,3 l / 25 kg
  Vandens absorbcijos koeficientas W24 < 0,1 kg/(m2•h0,5)
  Vandens garų difuzijos varža µ < 200

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Vandens talpų sandarinimas iš vidaus
  • Su žeme besiribojančių statinio dalių hidroizoliacija nuo gruntinės drėgmės

  Charakteristikos

  • Atsparumas slėginiam vandeniui
  • Labai geras sukibimas su pagrindu
  • Laidus vandens garams
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti tvirtas ir švarus.

   • Paruošimas

    Grindų / sienų sujungimo srityje pašalinti maždaug 20 cm pločio apdailos sluoksnio

    Aplyginti kampus ir briaunas

    Vidinius kampus užapvalinti

    Aplink vamzdžių angas hidroizoliacinę dangą formuoti piltuvo formos

    Gruntavimas

    Sugeriančius mineralinius pagrindus gruntuoti su „Kiesol MB“ priemone

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: min. +5 °C iki max. +30 °C

   • Iš karto po sumaišymo apdirbamą plotą pilnai dengti medžiaga

     

    Apsauga nuo drėgmės

    Paruoštą paviršių dengti medžiaga vienu sluoksniu

     

    Tinkavimas

    Medžiagą papildomai dengti ant izoliacijos kaip papildomą glaisto sluoksnį ir šviežiu ant šviežio uždengti Vorspritzmörtel

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Nedirbti tiesioginiuose saulės spinduliuose

    Maksimalus drėgno sluoksnio storis negali viršyti 5 mm

    Šviežią izoliacijos sluoksnį saugoti nuo lietaus, tiesioginių saulės spindulių, šalčio ir kondensato

    Sausą sandarinimo sluoksnį saugoti nuo mechaninių pažeidimų

    Sustingusio skiedinio negalima atnaujinti nei su vandeniu, nei su šviežiai paruoštu nauju skiediniu

    Apdorojant su įranga, prašome pasikonsultuoti su Remmers techninio aptarnavimo skyriumi, tel. 05432 83900.

  • Įrankiai / valymas
   • Maišytuvas, lubų šepetys, glaistymo šepetys
    Tinkami mechaniniai prietaisai

   • Darbo įrankius iš karto po darbo plauti su vandeniu.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Laikyti sausai, nepradarytoje pakuotėje, apie 12 mėn.

  • Išeiga
   • Apie 1,6 kg/m²/mm sluoksnio storio

  • Panaudojimo pavyzdžiai
   • Sluoksnio storis ir sąnaudos dengiant patalpose ir lauke

    Apkrovos grupė

    Minimalus  sluoksnio storis

    (mm)

    Išeiga šviežio mišinio (kg/m²)

    Išeiga milteliai (kg/m²)

    Ergiebigkeit 25 kg (popierinis maišas) (m²)

    Sandarinimas sienose ir po jomis
    ≥ 2,0
    apie 4,0
    apie 3,2
    apie 7,5

    hidroizoliacija nuo purškiančio vandens/

    cokolio hidroizoliacija

    ≥ 2,0
    apie 4,0
    apie 3,2
    apie  7,5
    gruntinė drėgmė ir neslėginis vanduo≥ 2,0
    apie 4,0
    apie 3,2
    apie 7,5
    besikaupianti kapiliarinė drėgmė ir slėginis vanduo≥ 3,0
    apie 6,0
    apie 5,0
    apie 5,0

    vandens talpykla su vandens gyliu iki 10 m

    ≥ 3,0

    apie 6,0
    apie 5,0
    apie 5,0    Vandens apkrovos ir sluoksnio storis 

    Vandens apkrova
    Minimalus sluoksnio storis


    (mm)

    Išeiga

    (kg/m²) šviežias mišinys

    Išeiga

    (kg/m²) milteliai

    gruntinė drėgmė, nesikaupianti kapiliarinė drėgmė  (2 darbo etapai)

               2

           4
         3,2
    besikaupianti kapiliarinė drėgmė ir slėginis vanduo (3 darbo etapai)
              3
           6
          5


  • Bendra informacija
   • Įmaišomas vanduo turi atitikti geriamo vandens kokybę

    Gali būti pirito (geležies sulfito) pėdsakų

    Sudėtyje mažai chromatinių medžiagų, pagal RL 2003/53/EB

    Visuomet atlikti testus ant bandomojo ploto!

    Charakteristiniai produkto duomenys buvo nustatyti prie 20 °C ir 65 % santykinės oro drėgmės.

    Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su atsakingu darbuotoju.

    Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.

    Specialieji susitarimai, taip pat bandymų rezultatai pateikiami internetiniame puslapyje www.remmers.com

     

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.