Straipsnio Nr. 081601

  DS Protect Clip [basic]

  variantas
  0816 | DS Protect Clip
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • AB_AB_10
  • AB_AB_9

  Charakteristikos

  • Lankstus
  • Apdorojimas
   • Žiūrėti naudojimo instrukcijas

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Apsaugojus nuo tiesioginių saulės spindulių gali būti laikomas neribotą laiką.

  • Bendra informacija
   • Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su atsakingu darbuotoju.

    Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.