Straipsnio Nr. 081501

  DS Protect [basic]

  3 sluoksnių apsauginė sistema iš PET antrinio perdirbimo

  Produkto charakteristikos

  Charakteristikos pristatymo metu

  Gniuždymo stipris 350 kN/m²
  Atsparumas temperatūrai nuo -20 °C iki +60 °C
  Mazgų aukštis Maždaug . 7,5 mm

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Tiesiogiai su žeme besiliečiantis apsauginis sluoksnis naujiems ir seniems pastatams
  • Apsauginis sluoksnis pagal DIN 18533
  • Apsauginis sluoksnis pagal WTA 4 - 6 techninį aprašymą
  • Statmenas nusausinimo elementas pagal DIN 4095

  Charakteristikos

  • PET antrinis perdirbimas
  • Gerai pašalina vandenį
  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Apsaugojus nuo tiesioginių saulės spindulių gali būti laikomas neribotą laiką.

  • Išeiga
   • Maždaug . 1,1 m²/m²

  • Bendra informacija
   • Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su atsakingu darbuotoju.

    Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Utilizuojama pagal galiojančius potvarkius