Straipsnio Nr. 435101

  Rohrflansch

  Speciali jungė + vamzdžiams skirtų angų sandarinimo klijai

  Produkto charakteristikos

  Charakteristikos pristatymo metu

  Spalva Juoda
  Forma Pusžiedžiai iš polipropileno (PP)
  Kvapas Bekvapis
  Susiformuoja paviršinė plėvelė Maždaug po 25 min.
  Atsparumas temperatūrai sukietėjus nuo -40 °C iki +90 °C

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Vamzdžiams skirtų angų sandarinimas kartu naudojant Remmers PMBC ir MB 2K
  • Vandens poveikio klasė W1.1-E, W1.2-E, W3-E ir W4-E acc. DIN 18533
  • Vėlesnis pastato sandarinimas pagal WTA 4-6 techninius aprašymus

  Charakteristikos

  • Atsparumas slėginiam vandeniui
  • Atsparus UV spinduliams ir temperatūrai
  • Atsparus jūros vandeniui
  • Be izocianatų, silikonų ir halogenų
  • Sudėtyje nėra tirpiklių
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Lygus mineralinis pagrindas

    Pagrindas turi būti tvirtas ir švarus.

   • Paruošimas

    Pašalinti skiedinio likučius

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė nei +5 °C ir ne aukštesnė nei +35 °C

   • Žiūrėti naudojimo instrukcijas

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Uždaroje originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio, galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Išeiga
   • Pagal poreikį

  • Bendra informacija
   • Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su atsakingu darbuotoju.

    Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Utilizuojama pagal galiojančius potvarkius

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.