Prekės kodas 687323

  IG Acryl 3K

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • AW_GR_158
  • AW_GR_159
  • AW_GR_160

  Charakteristikos

  • EG_GR_91
  • EG_GR_142
  • EG_GR_11
  • Sudėtyje nėra tirpiklių
  • EG_GR_143
  • Brinkstantis
  • Atsparumas šalčiui ir barstomai druskai
  • Pasiruošimas darbui
   • Paruošimas

    U1_B_77

    U1_B_78

    U2_B_37

  • Apdorojimas
   • VA_B_45

    VA_B_46

    VA_B_74

  • Apdorojimo instrukcijos
   • VA_B_51

    H_B_122

    H_B_148

    Aukštesnė temperatūra sutrumpina, žemesnė atitinkamai prailgina nurodytą trukmę.

  • Įrankiai / valymas
   • Tikslesnę informaciją gausite susisiekę su atsakingu vadybininku.

    Darbo prietaisai ir galimai užterštos vietos turi būti nedelsiant nuvalomi vandeniu, kol dar nesukietėjo.

    Valymo metu laikytis nustatytų galiojančių apsaugos ir utilizavimo potvarkių.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Uždaroje originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio, galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Bendra informacija
   • Jei nenurodyta kitaip, visos čia pateiktos vertės ir išeigos buvo išgautos laboratorijoje (esant +20 °C). Darbus atliekant statybų aikštelėje šios vertės gali nežymiai skirtis.

    H_B_149

    H_B_182

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie gabenimą, sandėliavimą, naudojimą, utilizavimą bei ekologiją pateikta naujausiuose saugos duomenų lapuose