Straipsnio Nr. 072755

  Kiesol C

  Sudėtyje tirpiklių neturintis silano kremas, skirtas horizontaliai hidroizoliacijai apsaugančiai nuo kylančios mūro drėgmės

  Produkto charakteristikos

  Charakteristikos pristatymo metu

  Išvaizda/ spalva Pieno, balta
  Tankis (20 °C) Apie 0,89 g/cm³
  Pliūpsnio temperatūra > 100 °C
  Konsistencija Kreminė
  Veikliųjų medžiagų kiekis ≥ 80 % masės

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Ant porėtų, mineralinių pagrindų, pvz., plytų, smiltainio, kalkakmenio
  • Tolesnis skersinis mūro sandarinimas su žemu slėgiu iki 95 % drėgmės prasiskverbimo

  Charakteristikos

  • Silano pagrindu
  • Veikliųjų medžiagų kiekis 80 %
  • Itin gerai prasiskverbiantis
  • Optimizuotas injektavimui be spaudimo
  • Sudėtyje nėra tirpiklių
  • Greitai plintantis
  • Hidrofobinis
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Gręžimo ertmėje neturi likti gręžimo dulkių

   • Paruošimas

    Gręžimo ertmių paruošimas: vienaeilis, skersmuo 12 mm, atstumas 12 cm, pokrypio kampas horizontalus, gręžinio ertmės gylis maždaug 2 cm iki sienos galo

    Sienas, storesnes nei >0,6 m, jei reikia galima gręžti iš abiejų pusių

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: min. +5 °C iki maks. +30 °C.

   • Medžiaga injektuojama su tam skirtu prietaisu, atsižvelgiant į jos įpakavimą

    Gręžimo ertmės paskutinių 2 cm neužpildyti kremu

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios nebus apdirbamos šiuo produktu, apdengti/ apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

    Paviršiaus sandarinimas atliekamas mažiausiai 30 cm žemiau ir aukščiau gręžimo ertmės. Jei reikia, įtraukiamos ir besiribojančios konstrukcijos.

    Gręžimo ertmes tą pačią dieną užsandarinti su Dichtspachtel glaistu

    Tolimesniam paviršiaus sandarinimui, gręžimo srityje rekomenduojama papildomai padengti Dichtspachtel glaistą

    Medžiagos pasklidimo plote gali atsirasti laikini paviršiaus spalvos pakitimai, ypač ant nepadengto mūro.

    Rekomenduojame atlikti bandymus ant bandomojo ploto

  • Įrankiai / valymas
   • Sandarinimo pistoletas, Injektavimo antgalis, skirtas 550 ml tūbelei, Injektavimo žarna, skirta 550 ml tūbelei, Injektavimo rinkinys, skirtas 550 ml tūbelei, Desoi stūmoklinis siurblys EP-60, skirtas 10 l kartoninei pakuotei, Žemo slėgio purškimo įranga su tam skirtu injektavimo antgaliu

   • Darbo įrankius ir suteptas vietas iškart po darbo plauti su vandeniu

    Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Uždaroje originalioje pakuotėje vėsiai, sausai, saugant nuo šalčio:
    - 550 ml tūbelė su užsukamu dangteliu
    - 10 l plastikinis maišelis
    - 5 l, 15 l plastikinis kibiras galioja mažiausiai 12 mėn.

  • Išeiga
   • Išsami informacija pateikta išeigų lentelėje, skiltyje "Panaudojimo pavyzdžiai"

   • Dengiant itin porėtą mūrą, išeiga padidėja

  • Panaudojimo pavyzdžiai
   • Išeiga atitinka užpildomo gręžinio tūrį, įskaitant ir papildomą kiekį, jei preireiktų.
    Gręžinio skersmuo:
    12 mm
    Sienos storis: 10 cm
    Gręžinio gylis: apie 8 cm
    Išeiga* kiekvienam M: 8,3 skylės


    apie 80 ml

    Sienos storis: 11,5 cm
    Gręžinio gylis: ca. 9,5 cm
    Išeiga* kiekvienam M: 8,3 skylės


    apie 100 ml

    Sienos storis: 24 cm
    Gręžinio gylis: ca. 22 cm
    Išeiga* kiekvienam M: 8,3 skylės


    apie 230 ml

    Sienos storis: 36 cm
    Gręžinio gylis: ca. 34 cm
    Išeiga* kiekvienam M: 8,3 skylės


    apie 350 ml

    Sienos storis: 42 cm
    Gręžinio gylis: ca 40 cm
    Išeiga* kiekvienam M: 8,3 skylės


    apie 415 ml

    * įskaičiuoti papildomai 10 %

  • Bendra informacija
   • Netinka naudoti ant porėto betono ir molinių konstrukcijų.

    Netinka šviežiam skiediniui.

    Dengiant karbonatines gamtines uolienas, prieš tai reikėtų atlikti poveikio patikrinimą

    Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.

    Reikia atsižvelgti į galiojančius įstatymus ir teisinius reikalavimus.

    Planuojant taikyti injekcinį metodą panaudojant sertifikuotas purškiamąsias medžiagas kapiliariniam drėgmės perdavimui sustabdyti, vadovautis WTA informaciniame dokumente 4-10-15 pateikiamomis nuorodomis.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.