Straipsnio Nr. 181310

  Kiesol iK

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Porėtoms, mineralinėms konstrukcijoms, pvz., ant plytų, kalkakmenio, mineralinio tinko.
  • Tolesnis skersinis mūro sandarinimas su žemu slėgiu iki 95 % drėgmės prasiskverbimo
  • Drėgnas ant drėgno procedūra (daugiapakopis įpurškimas)

  Charakteristikos

  • Hidrofobinis
  • Didelis prasiskverbimo gylis
  • Veikliųjų medžiagų kiekis: 100 %
  • Gali būti skiedžiamas vandeniu (iki 1:12)
  • Greitai plintantis
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Gręžimo ertmėje neturi likti gręžimo dulkių

   • Paruošimas

    Drėgnas ant drėgno procedūra atliekant žemaslėgį įpurškimą

    Skylių išgręžimas: vienoje eilėje, 18 mm skersmens, 12,5 cm atstumu, maždaug 45 ° pasvyrimo kampu, išgręžtos skylės gylis turi būti paliekant maždaug 5 cm iki galutinai pragręžiant sieną.

    Sienoms, kurių storis> 0,6 m, rekomenduojama injektavimo ertmes gręžti iš abiejų pusių

    Išgręžtų skylių išpūtimas suslėgtu oru, kuriame nėra aliejaus likučių.

    Antgaliukų sumontavimas.

    Tuščiavidurį mūrą prieš tai injektuoti su Bohrlochsuspension

    Užpildytas ertmes išgręžti

    Mažiausiai 30 cm virš ir 30 cm žemiau išgręžtų skylių eilės sienos paviršius turi būti izoliuojamas „Kiesol“ priemone ir sandarinimo moliais.

  • Apdorojimas
   • Drėgnas ant drėgno procedūra atliekant žemaslėgį įpurškimą

    Palaukus 30 - 60 minučių (BSP3 / BSP6), kad priemonė sureaguotų, su tinkamu įpurškimo prietaisu ir įpurškimo antgaliuku supurkšti „Kiesol iK“ (sumaišytą su vandeniu 1:10).

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios nebus apdirbamos šiuo produktu, apdengti/ apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

    Sumaišant visada „Kiesol iK“ visada turi būti pilamas į vandenį.

    Sumaišymui visada naudoti švarų indą, iš kurio pašalinti bet kokie likučiai.

    Po įpurškimo, išgręžtas skyles užpildyti išgręžtoms skylėms skirta suspensija.

    Gali tekti taikyti parėmimo iš abiejų pusių priemones kaip nurodyta WTA gairėse.

  • Įrankiai / valymas
   • Darbo įrankius iš karto po naudojimo plauti vandeniu.

    Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Uždaroje originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio, galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Bendra informacija
   • Netinka naudoti ant porėto betono ir molinių konstrukcijų.

    Su distiliuotu vandeniu sumaišyta priemonė gali būti sandėliuojama iki 6 mėnesių.

    Produktas reaguoja su oro drėgme.

    Vengti ilgesnio kontakto su oru ir mažais vandens kiekiais.

    Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.

    Reikia atsižvelgti į galiojančius įstatymus ir teisinius reikalavimus.

    Planuojant taikyti injekcinį metodą panaudojant sertifikuotas purškiamąsias medžiagas kapiliariniam drėgmės perdavimui sustabdyti, vadovautis WTA informaciniame dokumente 4-10-15 pateikiamomis nuorodomis.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.