Prekės kodas 040030

  SP Prep

  Skiedinys, atitinkantis WTA

  Atspalvis: Pilka (produkto spalva) | 0400
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Charakteristikos pristatymo metu

  Degumas Klasė A1
  Atsparumas spaudimui (28 d) CS IV (> 6,0 N/mm²)
  Išorinis monitoringas GG-Cert + WTA
  Sluoksnio storis Maks. 5 mm
  Tūrinis tankis Maždaug 1,7 kg/dm³
  Naudojamas vanduo Maždaug 5,0 l/30 kg
  Pralaidumas vandens garams µ ≤ 15
  Vandens prasiskverbimo gylis Po 1 h > 5 mm

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Pagrindo paruošimas prieš dengiant mineralinius tinkus
  • Skirtingo pagrindo sugeriamumo išlyginimas

  Charakteristikos

  • Tvirtas sukibimas su pagrindu
  • Itin atsparu sulfatams, nedidelis šarmų kiekis (SR/NA)
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti tvirtas ir švarus.

   • Paruošimas

    Iš anksto sudrėkinkite sugeriančius pagrindus iki matinio.

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė nei +5 °C ir ne aukštesnė nei +30 °C

   • Įgeriantys paviršiai

    Sukibimui dengti kryžmai (dangos plotas 50–70%), max 5 mm storio sluoksniu

     

    Sandarinimas viduje ir mažai įgeriantys paviršiai

    SP Prep padengti visą paviršių (100%) max 5 mm storio sluoksniu

     

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Sustingusio skiedinio negalima atnaujinti nei su vandeniu, nei su šviežiai paruoštu nauju skiediniu

    Nenaudoti paviršiaus išlyginimui!

    Tinko užtepimas po 2–4 dienų

    Sukibimui pagerinti ant lygių ir tankių paviršių naudoti ZM HF [basic]

  • Įrankiai / valymas
   • Maišymo įrankiai, mentelė, plieninis šepetys, tinkavimo įrenginys, pistoletas su piltuvėliu

   • Dar neišdžiūvusius darbo įrankius plauti vandeniu

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Laikyti sausai, nepradarytoje pakuotėje, apie 12 mėn.

  • Išeiga
   • Pilnas padengimas maždaug 4 - 6 kg/m²

   • Norint nustatyti tikslią išeigą rekomenduojama atlikti bandomuosius dažymus ant pakankamai didelio bandomojo ploto.

  • Bendra informacija
   • Gali būti pirito (geležies sulfito) pėdsakų

    Negalima naudoti ant gipsinio pagrindo!

    Įmaišomas vanduo turi atitikti geriamo vandens kokybę

    Sudėtyje mažai chromatinių medžiagų, pagal RL 2003/53/EB

    Visuomet atlikti testus ant bandomojo ploto!

    Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su atsakingu darbuotoju.

    Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.