Straipsnio Nr. 074312

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Ant porėtų, mineralinių pagrindų, pvz., plytų, smiltainio, kalkakmenio
  • Papildomas mūro skerspjūvio sandarinimas netaikant spaudimo iki DFG 95 %

  Charakteristikos

  • EG_HZ_11
  • Itin gerai prasiskverbiantis
  • Hidrofobinis
  • Greitai plintantis
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Gręžimo ertmėje neturi likti gręžimo dulkių

   • Paruošimas

    Gręžimo ertmių paruošimas: vienaeilis, skersmuo 12 mm, atstumas 12 cm, pokrypio kampas horizontalus, gręžinio ertmės gylis maždaug 2 cm iki sienos galo

    Sienoms, kurių storis> 0,6 m, rekomenduojama injektavimo ertmes gręžti iš abiejų pusių

  • Apdorojimas
   • Medžiaga injektuojama su tam skirtu prietaisu, atsižvelgiant į jos įpakavimą

    VA1_HZ_10

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios nebus apdirbamos šiuo produktu, apdengti/ apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

    Gręžimo ertmes tą pačią dieną užsandarinti su Dichtspachtel glaistu

    Medžiagos pasklidimo plote gali atsirasti laikini paviršiaus spalvos pakitimai, ypač ant nepadengto mūro.

    Tolimesniam paviršiaus sandarinimui, gręžimo srityje rekomenduojama papildomai padengti Dichtspachtel glaistą

    Paviršiaus sandarinimas atliekamas mažiausiai 30 cm žemiau ir aukščiau gręžimo ertmės. Jei reikia, įtraukiamos ir besiribojančios konstrukcijos.

  • Įrankiai / valymas
   • Apdorojant su įranga, prašome pasikonsultuoti su Remmers techninio aptarnavimo skyriumi, tel. 05432 83900.

    GR_HZ_2

    Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepažeistoje originalioje pakuotėje, vėsioje, sausoje ir nuo šalčių apsaugotoje vietoje galioja 9 mėnesius.

    Produkto likučius sunaudoti artimiausiu metu

  • Išeiga
   • Dengiant itin porėtą mūrą, išeiga padidėja

  • Bendra informacija
   • Netinka naudoti ant porėto betono ir molinių konstrukcijų.

    Netinka šviežiam skiediniui.

    Dengiant karbonatines gamtines uolienas, prieš tai reikėtų atlikti poveikio patikrinimą

    Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.

    Reikia atsižvelgti į galiojančius įstatymus ir teisinius reikalavimus.

    Planuojant taikyti injekcinį metodą panaudojant sertifikuotas purškiamąsias medžiagas kapiliariniam drėgmės perdavimui sustabdyti, vadovautis WTA informaciniame dokumente 4-10-15 pateikiamomis nuorodomis.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.