Straipsnio Nr. 181001

  Kiesol

  Sutvirtinantis silikato koncentratas, sudėtyje neturintis tirpiklių

  Panaudojimo sritys

  • Porėtoms, mineralinėms konstrukcijoms, pvz., ant plytų, kalkakmenio, mineralinio tinko.
  • Tolesnis skersinis mūro sandarinimas be slėgio iki 80 % drėgmės prasiskverbimo
  • Tolesnis skersinis mūro sandarinimas su žemu slėgiu iki 95 % drėgmės prasiskverbimo
  • Gruntavimas nuo išorinės drėgmės
  • Paviršiaus apdirbimas

  Charakteristikos

  • Sutvirtinantis
  • Siaurinantis poras
  • Nepralaidu vandeniui
  • Slopinantis mūro druskas
  • Pagerina sukibimą, atsparumą dilimui, paviršiaus tvirtumą
  • Padidina atsparumą cheminiam poveikiui
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

     

    Skersinis mūro sandarinimas

    Gręžimo ertmėje neturi likti gręžimo dulkių

    Gruntavimas nuo išorinės veikiančios drėgmės

    Pagrindas turi būti švarus, ant jo neturi būti riebalų, tepalų ir kitų produktų likučių

    Paviršiaus apdirbimas

    Pagrindas turi būti švarus, ant jo neturi būti riebalų, tepalų ir kitų produktų likučių

   • Paruošimas

    Injektuojant žemu spaudimu sienos paviršių apdirbti su Kiesol ir Dichtungsschlämme mažiausiai 30 cm virš ir 30 cm žemiau gręžimo ertmės

     

    Skersinis mūro sandarinimas

    Grežimo ertmių apdirbimas: Vienaeilis, skersmuo 12 - 30 mm, atstumas 10 - 12,5 cm, pokrypio kampas apie 45 °, gręžinio gylis iki maždaug 5 cm prieš sienos galą

    Sienoms, kurių storis> 0,6 m, rekomenduojama injektavimo ertmes gręžti iš abiejų pusių

    Tuščiavidurį mūrą prieš tai injektuoti su Bohrlochsuspension

    Tolimesni darbai atliekami po 7 dienų

    Užpildytas ertmes išgręžti

    Atliekant injektavimą su spaudimu mūro paviršių gręžimo vietose, 50 cm plotyje, apdirbti su Kiesol ir Dichtungsschlämme

  • Apdorojimas
   • Skersinis mūro sandarinimas

    - be spaudimo (drėgnumo laipsnis < 80 %):

    tam skirtą tarą, pvz., Kiesol Dosierkartusche (417301), pilnai užpildyti.

    - žemas spaudimas (drėgnumo laipsnis < 95 %):

    injektuojama su tam skirtu injektavimo prietaisu ir injektavimo pakeriais.

     

    Gruntavimas nuo išorinės veikiančios drėgmės

    Medžiaga dengiama etapais, be spaudimo, apliejimo metodu vertikaliai nuo viršaus link apačios

     

    Paviršiaus apdirbimas

    Medžiaga dengiama etapais, be spaudimo, apliejimo metodu vertikaliai nuo viršaus link apačios

    Procesą (šlapias ant šlapio) kartoti tol, kol paviršiuje medžiagos daugiau nesusigeria

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios nebus apdirbamos šiuo produktu, apdengti/ apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

     

    Skersinis mūro sandarinimas

    Po įpurškimo, išgręžtas skyles užpildyti išgręžtoms skylėms skirta suspensija.

    Paviršiaus sandarinimas atliekamas mažiausiai 30 cm žemiau ir aukščiau gręžimo ertmės. Jei reikia, įtraukiamos ir besiribojančios konstrukcijos.

    Netinkamas naudoti kaip horizontalus porėto betono ir molinių statybinių medžiagų barjeras

     

    Gruntavimas nuo išorinės veikiančios drėgmės

    Medžiagos perteklių nedelsiant pašalinti

    Vėlesnius darbus atlikite šviežius, šviežius - per reakcijos laiką.

     

    Paviršiaus apdirbimas

    Šviežiai padentus paviršius saugoti nuo stipraus lietaus, vėjo, saulės ir kondensato susidarymo.

    Netinka paviršiams, kurie turi gerai atrodyti vizualiai.

  • Įrankiai / valymas
   • Darbo įrankius iš karto po naudojimo plauti vandeniu.

    Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio mažiausiai  36 mėnesius

  • Bendra informacija
   • Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.

    Reikia atsižvelgti į galiojančius įstatymus ir teisinius reikalavimus.

    Planuojant taikyti injekcinį metodą panaudojant sertifikuotas purškiamąsias medžiagas kapiliariniam drėgmės perdavimui sustabdyti, vadovautis WTA informaciniame dokumente 4-10-15 pateikiamomis nuorodomis.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.