Prekės kodas 042625

  WP DS Levell

  Atspalvis: WP DS Levell | 0426
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • AW_M_143
  • Siūlių ir paviršiaus glaistas
  • Vidinių kampų sandarinimas
  • AW_M_187

  Charakteristikos

  • Mažai elastingas ir be įtrūkimų kietėjantis
  • Labai geras sukibimas su pagrindu
  • Vieno sluoksnio storis iki 50 mm
  • Itin atsparu sulfatams, nedidelis šarmų kiekis (SR/NA)
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti tvirtas ir švarus.

   • Paruošimas

    VA1_M_150

    Pažeistas siūles išskusti mažiausiai iki 2 cm gylio

    VA1_M_151

    AW_M_678

    Sugeriančius mineralinius pagrindus gruntuoti su „Kiesol MB“ priemone

    AW_M_677

    U2_BI_6

    Sukibimas

    U2_BI_18

    Sluoksnius visada dengti šviežią ant šviežio

  • Apdorojimas
   • VA1_M_152

    VA1_M_153

     

    Įtrūkimų ir plyšių restauracija

    Produktą užglaistyti į paruoštą ertmę, jei reikia dengti keletą kartų

    Vieno sluoksnio storis < 50 mm

    Sekantis sluoksnis dengiamas iš karto, kai tik ankstesnis sluoksnis nebepažeidžiamas tolesnio darbo metu

     

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Sustingusio skiedinio negalima atnaujinti nei su vandeniu, nei su šviežiai paruoštu nauju skiediniu

    Skiediniu padengtus paviršius mažiausiai 4 dienas saugoti nuo per greito džiūvimo, šalčio ir lietaus

    VA2_M_30

    VA2_M_31

  • Įrankiai / valymas
   • Darbo įrankius iš karto po darbo plauti su vandeniu.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Laikyti sausai, nepradarytoje pakuotėje, apie 12 mėn.

  • Bendra informacija
   • Įmaišomas vanduo turi atitikti geriamo vandens kokybę

    Gali būti pirito (geležies sulfito) pėdsakų

    Charakteristiniai produkto duomenys buvo nustatyti prie 20 °C ir 65 % santykinės oro drėgmės.

    Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su atsakingu darbuotoju.

    Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.

    H_M_18

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.