Straipsnio Nr. 042625

  WP DS Levell

  Atspalvis: WP DS Levell | 0426
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • AW_M_143
  • Siūlių ir paviršiaus glaistas
  • Vidinių kampų sandarinimas

  Charakteristikos

  • Mažai elastingas ir be įtrūkimų kietėjantis
  • Labai geras sukibimas su pagrindu
  • Vieno sluoksnio storis iki 50 mm
  • Itin atsparu sulfatams, nedidelis šarmų kiekis (SR/NA)
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti tvirtas ir švarus.

   • Paruošimas

    Seną tinko ar dažų sluoksnį pašalinti 80 cm aplink pažeistą sritį

    Grindų / sienų sujungimo srityje pašalinti maždaug 20 cm pločio apdailos sluoksnio

    Pašalinti skiedinio likučius

    Aplyginti kampus ir briaunas

    Neapdorotų paviršių gruntavimas

    Kiesol (1:1 su vandeniu) dengti atskirais plotais, be spaudimo, apliejimo būdu, nesukeliant dulksnos, horizontaliai iš viršaus į apačią

    Medžiagos perteklių nedelsiant pašalinti

    Sluoksnius visada dengti šviežią ant šviežio

    Sukibimas

    VA1_M_506

    Sluoksnius visada dengti šviežią ant šviežio

  • Apdorojimas
   • AW_M_130

    VA1_M_507

    Sekantis sluoksnis dengiamas iš karto, kai tik ankstesnis sluoksnis nebepažeidžiamas tolesnio darbo metu

     

    Įtrūkimų ir plyšių restauracija

    Produktą užglaistyti į paruoštą ertmę, jei reikia dengti keletą kartų

    Vieno sluoksnio storis < 50 mm

    Sekantis sluoksnis dengiamas iš karto, kai tik ankstesnis sluoksnis nebepažeidžiamas tolesnio darbo metu

     

    Kampinio sujungimo formavimas/ užapvalinimas

    Prie sienos ir grindų sujungimo produktą dengti šviežias ant šviežio metodu

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Sustingusio skiedinio negalima atnaujinti nei su vandeniu, nei su šviežiai paruoštu nauju skiediniu

    Skiediniu padengtus paviršius mažiausiai 4 dienas saugoti nuo per greito džiūvimo, šalčio ir lietaus

    Atliekant restauravimo darbus prieš tai reikia pašalinti drėgmės šaltinius

  • Įrankiai / valymas
   • Darbo įrankius iš karto po darbo plauti su vandeniu.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Laikyti sausai, nepradarytoje pakuotėje, apie 12 mėn.

  • Bendra informacija
   • Įmaišomas vanduo turi atitikti geriamo vandens kokybę

    Gali būti pirito (geležies sulfito) pėdsakų

    Charakteristiniai produkto duomenys buvo nustatyti prie 20 °C ir 65 % santykinės oro drėgmės.

    Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su atsakingu darbuotoju.

    Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.

    H_M_18

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.