Straipsnio Nr. 043025

  WP Sulfatex

  Atspalvis: WP Sulfatex | 0430
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Vidinė rūsio hidroizoliacija
  • AW_M_133
  • Vandens talpų sandarinimas iš vidaus
  • Su žeme besiribojančių statinio dalių hidroizoliacija nuo gruntinės drėgmės
  • Statybinės dalys, kurios liečiasi su geriamuoju vandeniu
  • Druskų pažeisti pagrindai
  • AW_M_58

  Charakteristikos

  • Itin mažas emisijų kiekis (GEV-EMICODE EC 1Plus)
  • Atsparumas slėginiam vandeniui
  • Itin atsparu sulfatams, nedidelis šarmų kiekis (SR/NA)
  • Labai geras sukibimas su pagrindu
  • Laidus vandens garams
  • EG_M_135
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti tvirtas ir švarus.

    va1_m_401

   • Paruošimas

    Seną tinko ar dažų sluoksnį pašalinti 80 cm aplink pažeistą sritį

    Grindų / sienų sujungimo srityje pašalinti maždaug 20 cm pločio apdailos sluoksnio

    Aplyginti kampus ir briaunas

    Vidinius kampus užapvalinti

    Aplink vamzdžių angas hidroizoliacinę dangą formuoti piltuvo formos

    VA2_M_563

    va1_m_402

    AW_M_678

    Mineralinius pagrindus nugruntuoti su Kiesol/Kiesol MB

    AW_M_677

    U2_BI_6

    Hidroizoliacija geriamojo vandens srityje

    va1_m_400

  • Apdorojimas
   • VA1_M_669

     

    VA1_M_670

     

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Nedirbti tiesioginiuose saulės spinduliuose

    Maksimalus drėgno sluoksnio storis negali viršyti 5 mm

    Sustingusio skiedinio negalima atnaujinti nei su vandeniu, nei su šviežiai paruoštu nauju skiediniu

    Šviežią izoliacijos sluoksnį saugoti nuo lietaus, tiesioginių saulės spindulių, šalčio ir kondensato

    Sausą sandarinimo sluoksnį saugoti nuo mechaninių pažeidimų

    Apdorojant su įranga, prašome pasikonsultuoti su Remmers techninio aptarnavimo skyriumi, tel. 05432 83900.

  • Įrankiai / valymas
   • Darbo įrankius iš karto po darbo plauti su vandeniu.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Laikyti sausai, nepradarytoje pakuotėje, apie 12 mėn.

  • Bendra informacija
   • Įmaišomas vanduo turi atitikti geriamo vandens kokybę

    Gali būti pirito (geležies sulfito) pėdsakų

    Sudėtyje mažai chromatinių medžiagų, pagal RL 2003/53/EB

    Visuomet atlikti testus ant bandomojo ploto!

    Charakteristiniai produkto duomenys buvo nustatyti prie 20 °C ir 65 % santykinės oro drėgmės.

    Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.

    Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su atsakingu darbuotoju.

    Specialieji susitarimai, taip pat bandymų rezultatai pateikiami internetiniame puslapyje www.remmers.com

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.