Straipsnio Nr. 299005

  Sporenbinder

  Specialus gruntas be tirpiklių ir minkštiklių pelėsio poroms surišti

  Produkto charakteristikos

  Charakteristikos pristatymo metu

  Tankis (20 °C) 1,10 kg/l
  Atspalvis Pieno baltumo spalvos
  pH-vertė < 11,5
  Klampumas DIN 4: 12 sec.

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Suriša pelėsio poras prieš jas pašalindamas nuo paveiktų paviršių
  • Sumažina pelėsiu užkrėstų dulkių kiekį

  Charakteristikos

  • Sujungia ir suriša
  • Mažina patalpų oro užterštumo pelėsiu lygį
  • Sudėtyje nėra tirpiklių ir plastifikatorių
  • Skiedžiama vandeniu
  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė nei +8 °C ir ne aukštesnė nei +25 °C

   • Užkrėstą medžiagą atsargiai padengti atskiestu produktu (nepurkšti).

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios nebus apdirbamos šiuo produktu, apdengti/ apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

  • Įrankiai / valymas
   • Teptukas, platus teptukas, volelis iš ėriuko kailio, tinkamas maišymo įrankis

   • Darbo įrankius iš karto po darbo plauti su vandeniu.

    Užkritusius lašelius pašalinti vandeniu, kol jie dar švieži.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Uždaroje originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio, galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Išeiga
   • Maždaug 0,1 l/m² vandeniu atskiesto koncentrato (priklausomai nuo pagrindo sudėties)

   • Norint nustatyti tikslią išeigą rekomenduojama atlikti bandomuosius dažymus ant pakankamai didelio bandomojo ploto.

  • Bendra informacija
   • Reikia atsižvelgti į galiojančius įstatymus ir teisinius reikalavimus.

    Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.

    Visuomet atlikti testus ant bandomojo ploto!

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.