Straipsnio Nr. 068412

  Power Protect First-Aid-Gel

  variantas
  0684 | Power Protect First-Aid-Gel
  Pakuotė

  Įspėjimai apie pavojų

  • Biocidus naudoti atsargiai. Prieš naudojimą visuomet perskaityti techninį aprašymą arba nurodymus ant etiketės!

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Iš karto suriša pelėsių sporas
  • Pelėsių pašalinimas nuo mineralinių ir kitų alkoholiui atsparių pagrindų
  • Laikina sveikatos apsauga nuo pelėsio sanavimo priemonių

  Charakteristikos

  • Neleidžia sporoms sklisti patalpos oru
  • Alkoholio pagrindu
  • Suriša ir laiko iki pelėsio sanavimo
  • Veikia greitai ir savaime
  • Veikia giliai
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Atspari alkoholiui

   • Paruošimas

    Esant poreikiui, didesnius pelėsio darinius nusiurbti tam skirtu prietaisu.

  • Apdorojimas
   • Apdorotiną paviršių padengti priemone, ją gerai prispaudžiant.

    VA1_S_23

    VA1_S_24

    Visą pelėsio šalinimo plėvelę gerai prispausti prie paviršiaus, o jos kraštus priklijuoti lipnia juostele.

    Po plėvele esančią priemonę tolygiai paskirstyti atitinkamo įrankio pagalba.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Laikyti atokiau nuo degių šaltinių, saugoti nuo elektrostatinės iškrovos

    Priemonę dėti maždaug 20 cm virš aiškiai matomo pelėsio paveikto ploto.

  • Įrankiai / valymas
   • Darbams naudotus prietaisus iš karto po panaudojimo išplauti vandeniu.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • LG_A_50

  • Bendra informacija
   • H_Sch_5

    Laikyti atokiau nuo degių šaltinių, saugoti nuo elektrostatinės iškrovos

    Ne vėliau nei po 14 dienų turi būti atliekami pelėsio sanavimo darbai, kitaip paviršių reikės apdoroti dar kartą.

    Plėvelę pašalinti ne vėliau nei po 14 dienų ir tinkamai ją utilizuoti.

    Išdžiūti nespėjusius priemonės likučius tinkamai utilizuoti.

    H_S_17

    Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su atsakingu darbuotoju.

    Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

    Atliekų kodas 07 04 04* kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.