Prekės kodas 067901

  Power Protect First-Aid-Kit

  Pelėsio naikinimo ir greito sporų surišimo rinkinys

  variantas
  0679 | Power Protect First-Aid-Kit
  Pakuotė

  Įspėjimai apie pavojų

  • Biocidus naudoti atsargiai. Prieš naudojimą visuomet perskaityti techninį aprašymą arba nurodymus ant etiketės!

  Produkto charakteristikos

  Charakteristikos pristatymo metu

  Tankis (20 °C) 0,86 g/ml
  Kvapas Alkoholinis
  Klampumas Gelis

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Iš karto suriša pelėsių sporas
  • Pelėsių pašalinimas nuo mineralinių ir kitų alkoholiui atsparių pagrindų
  • Laikina sveikatos apsauga nuo pelėsio sanavimo priemonių

  Charakteristikos

  • Neleidžia sporoms sklisti patalpos oru
  • Alkoholio pagrindu
  • Suriša ir laiko iki pelėsio sanavimo
  • Veikia greitai ir savaime
  • Veikia giliai
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Atspari alkoholiui

   • Paruošimas

    Esant poreikiui, didesnius pelėsio darinius nusiurbti tam skirtu prietaisu.

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė nei +5 °C ir ne aukštesnė nei +25 °C

   • Apdorotiną paviršių padengti priemone, ją gerai prispaudžiant.

    Visą pelėsio šalinimo plėvelę gerai prispausti prie paviršiaus, o jos kraštus priklijuoti lipnia juostele.

    Po plėvele esančią priemonę tolygiai paskirstyti atitinkamo įrankio pagalba.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Laikyti atokiau nuo degių šaltinių, saugoti nuo elektrostatinės iškrovos

    Priemonę dėti maždaug 20 cm virš aiškiai matomo pelėsio paveikto ploto.

  • Įrankiai / valymas
   • Rankinis ir suslėgto oro pistoletas, tapetavimo šepetys

   • Darbams naudotus prietaisus iš karto po panaudojimo išplauti vandeniu.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Uždaroje originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio, galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Išeiga
   • Power Protect First-Aid-Gel*: maždaug 2.000 ml/m²
    Power Protect First-Aid-Sheet: maždaug 1 m²/m²

  • Bendra informacija
   • H_Sch_5

    Laikyti atokiau nuo degių šaltinių, saugoti nuo elektrostatinės iškrovos

    Ne vėliau nei po 14 dienų turi būti atliekami pelėsio sanavimo darbai, kitaip paviršių reikės apdoroti dar kartą.

    Plėvelę pašalinti ne vėliau nei po 14 dienų ir tinkamai ją utilizuoti.

    Išdžiūti nespėjusius priemonės likučius tinkamai utilizuoti.

    H_S_17

    Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su atsakingu darbuotoju.

    Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.