Straipsnio Nr. 105020

  SP Top SL [basic]

  Aktyviaisiais kapiliarais pasižymintis klimatą reguliuojantis tinkas visų pirma pelėsio sanavimui

  Atspalvis:
  Sendinta balta (gaminio spalva) | 1050
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Charakteristikos pristatymo metu

  Degumas A1 klasė
  Didžiausias grūdėtumas ≤ 2 mm
  Kapiliarinis vandens absorbavimas > 1 kg/m²
  Skiedinių grupė (DIN EN 18550-2) P II
  Sluoksnio storis Vienu sluoksniu iki 20 mm
  dviem sluoksniais iki 50 mm
  Tūrinis tankis Maždaug 0,7 kg/dm³
  Naudojamas vanduo 6,5-6,8 l / 20 kg
  Atsparumo gniuždymui klasė CS I (i.M. 1,5 N/mm²)

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Drėgnų ir pelėsiu užsikrėsti galinčių sienų ir lubų remontas, renovacija ir sanavimas
  • Oro drėgmės reguliavimas vidaus patalpose
  • Lauko sienų patobulinimas energijos suvartojimo atžvilgiu

  Charakteristikos

  • Galima difuzija ir kapiliarų suaktyvinimas
  • Didelė kapiliarinį kondensatą sukaupti galinčių porėtų ertmių dalis
  • Izoliuojantis šilumą
  • Dviejų sluoksnių dėjimo storis iki 50 mm
  • Itin atsparu sulfatams, nedidelis šarmų kiekis (SR/NA)
  • Leistina automobilių apkrova
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti tvirtas ir švarus.

   • Paruošimas

    U2_M_120

    Pagrindas: sugeriantis

    U2_M_124

    U2_M_130

    Pagrindas: silpnai absorbuojantis

    U2_M_125

    U2_M_130

    U2_M_126

    Produktą dėti kaip išlyginamąjį glaistą (kontaktinį sluoksnį).

     

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė nei +5 °C ir ne aukštesnė nei +30 °C

   • Produktas dengiamas su tam skirtu įrankiu arba įranga

    Paviršių išlyginti su glaistykle

    Po sutvirtėjimo paviršius abdirbamas toliau

    Prieš dedant sekantį sluoksnį, paviršius turi būti pakankamai išdžiūvęs ir sušiurkštintas grotuota mentele.

    Kitus sluoksnius dėti galima po 3 dienų.

     

    Vienas sluoksnis

    Vieno sluoksnio storis iki 20 mm.

     

    Du sluoksniai

    Vienu metu dedamo sluoksnio storis yra 10 - 20 mm.

    Sluoksnio storis iki 30 mm kai dedamas šviežias ant šviežio.

    Antrojo dedamo sluoksnio storis leidus pakankamai išdžiūti (maždaug 12 - 24 val.) yra 30 - 50 mm.

    Pirmą sluoksnį "pašiaušti" su tam skirtomis šukomis

     

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Sustingusio skiedinio negalima atnaujinti nei su vandeniu, nei su šviežiai paruoštu nauju skiediniu

    Kritiniams paviršiams (itin nelygūs ir/arba ištrupėję) rekomenduojame įmontuoti sutvirtinimą į sanuojančio tinko viršutinį trečdalį

    Kampuose ties pastato angomis įterpti papildomas įstrižas armatūras.

    Skiediniu padengtus paviršius mažiausiai 4 dienas saugoti nuo per greito džiūvimo, šalčio ir lietaus

    Itin smulkūs įtrūkimai nelaikomi defektu, nes jie neįtakoja paviršiaus savybių

    Sėkmingam sanavimui reikia sukurti džiovinimo sąlygas, nurodytas WTA apraše 2-9-04 / D.

    Apdorojant su įranga, prašome pasikonsultuoti su Remmers techninio aptarnavimo skyriumi, tel. 05432 83900.

  • Įrankiai / valymas
   • Maišymo įrankis, mentelė, išlyginimo mentelė, medinis skritulys, mentelė su kempine

   • Darbo įrankius iš karto po darbo plauti su vandeniu.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Laikyti sausai, nepradarytoje pakuotėje, apie 12 mėn.

  • Išeiga
   • Sluoksnio storis siekia maždaug 5,6 kg/m²/cm

   • Norint nustatyti tikslią išeigą rekomenduojama atlikti bandomuosius dažymus ant pakankamai didelio bandomojo ploto.

  • Bendra informacija
   • Įmaišomas vanduo turi atitikti geriamo vandens kokybę

    Sudėtyje mažai chromatinių medžiagų, pagal RL 2003/53/EB

    Gali būti pirito (geležies sulfito) pėdsakų

    Negalima naudoti ant gipsinio pagrindo!

    Charakteristiniai produkto duomenys buvo nustatyti prie 20 °C ir 65 % santykinės oro drėgmės.

    Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su atsakingu darbuotoju.

    Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.