Prekės kodas 684110

  Epoxy SIC Color

  Danga su kietų dalelių užpildu

  Atspalvis:
  Skaldos pilkas/Kieselgrau (RAL 7032) | 6841
  Atspalvis: Skaldos pilkas/Kieselgrau (RAL 7032) | 6841
  Pasirinkite atspalvį
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  A komp.

  Tankis (20 °C) 1,8 g/cm³
  Klampumas (25 °C) tiksotropinė

  B komp.

  Tankis (20 °C) 1,1 g/cm³
  Klampumas (25 °C) 130 mPa s

  Mišinys

  Tankis (20 °C) 1,6 g/cm³
  Klampumas (25 °C) tiksotropinė

  * Gaisrinio bandymo klasė apibrėžtose sistemose (žr. bandymo ataskaitą „Gaisrinė klasifikacija. Remmers išsklaidančios sistemos“)

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Struktūrinė kieta grūdėta danga
  • Elektrostatinį krūvį išsklaidanti struktūrinė danga

  Charakteristikos

  • Atsparumas slydimui
  • Elektrostatinį krūvį išsklaidanti danga
  • Atsparumas dilimui
  • Atsparumas mechaniniam poveikiui
  • Atsparumas cheminiam poveikiui
  • Visiškai sureagavusi medžiaga fiziologiškai nekenksminga
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti atsparus apkrovai, stabilus, tvirtas, be palaidų dalių, dulkių, alyvos, riebalų, gumos nusitrynimo žymių ir kitų sukibimui trukdančių medžiagų.

    Gruntuoto paviršiaus tempiamasis stipris turi būti ne mažesnis kaip 1,5 N/mm² (mažiausia individuali vertė – ne mažesnė kaip 1,0 N/mm²), o atsparumas slėgiui – ne mažesnis kaip 25 N/mm².

    Būtina naudoti tinkamus „Remmers Epoxy" serijos gruntus, glaistus, skirtus įbrėžimams išlyginti, arba skiedinius.

   • Paruošimas

    Prieš dengiant produktą ant pagrindo, jį reikia išlyginti, pvz., naudojant glaistą, skirtą įbrėžimams išlyginti.

    Išsami informacija pateikta atitinkamo produkto galiojančiame techniniame aprašyme.

    Produktą „Epoxy Conductive“ kaip skersinį elektrai laidų sluoksnį visada dengti vadovaujantis galiojančiu techniniu aprašymu.

  • Paruošimas
   • Kombinuota pakuotė

    Visą kietiklį (B komp.) supilti į pagrindinę masę (A komp.)

    ir sumaišyti lėtaeigiu elektriniu maišytuvu

    (apie 300–400 aps./min.).

    Mišinį perpilti į kitą tarą ir dar kartą kruopščiai išmaišyti.

    Minimali maišymo trukmė yra 3 min.

    Masėje likę dryžiai rodo, kad masė nepakankamai išmaišyta.

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +12°C ir ne aukštesnė kaip +25°C

   • Esant aukštesnei temperatūrai, nurodyta trukmė sutrumpėja, o esant žemesnei temperatūrai – atitinkamai pailgėja.

  • Įrankiai / valymas
   • Išlyginamoji mentelė, tinkamas struktūrinis volelis, tinkamas maišytuvas

   • Išsamesni duomenys pateikti „Remmers“ įrankių programoje.

    Darbo įrankius ir bet kokius nešvarumus reikia nuvalyti skiedikliu „V 101“ nedelsiant, kol jie dar neišdžiūvo.

    Valymo metu reikia imtis tinkamų apsaugos ir atliekų šalinimo priemonių.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn. (A komp.) ir 24 mėn. (B komp.).

  • Išeiga
   • Žiūrėti naudojimo pavyzdžius

  • Panaudojimo pavyzdžiai
   • Struktūrinė danga

    Medžiagą paskirstyti ant paruošto pagrindo ir išlyginti paviršių virš grūdelių išlyginamąja mentele.

    Tada apdoroti tinkamu struktūriniu voleliu ir dar kartą išlyginti kitu struktūriniu voleliu, nespaudžiant, viena kryptimi.

    Apie 0,6 kg/m² rišiklio

  • Bendra informacija
   • Visos nurodytos vertės ir išeiga apskaičiuotos laboratorijoje (20 °C), naudojant standartinių atspalvių medžiagą. Atliekant darbus objekte parametrai gali šiek tiek skirtis.

    Ant gretimų paviršių tepti tos pačios partijos medžiagą (prieš tai sumaišyti skirtingų partijų medžiagą). Kitaip gali atsirasti nedidelių spalvos, blizgesio ir tekstūros skirtumų.

    Patirtis rodo, kad silpnai dengiančios spalvos (pvz., geltona, raudona arba oranžinė ir pan.) turi lazūros efektą, todėl reikalingas to paties atspalvio gruntas.

    Dengiant elektrostatinį krūvį išsklaidančią dangą, dėl juodo skersinio laidžiojo sluoksnio negalima naudoti prastai dengiančių atspalvių.

    Prieš dengiant dangos sluoksnį reikia įsitikinti, kad skersinis laidusis sluoksnis ir jungtys veikia tinkamai. Patikros rezultatus įtraukti į matavimo protokolą.

    Dėl mažos oro drėgmės gali padidėti varža, o dėl netolygaus storio arba storesnio dangos sluoksnio danga gali tapti visiškai nelaidi elektros srovei.

    Galutinė paviršiaus struktūra priklauso nuo statybvietės sąlygų ir apdorojimo. Tai reiškia, kad paviršiaus struktūrai netaikoma atsakomybė už gaminį.

    Jei suformuojamas per plonas produkto sluoksnis arba dirbama esant žemai temperatūrai, gali nukentėti suformuoto sluoksnio išvaizda.

    Dėl naudojimo būdo ir sistemos, struktūruojant tiksotropines dangos medžiagas oro kišenėse gali susidaryti poros, kuriose naudojimo metu gali kauptis nešvarumai.

    Dėl šlifavimo metu atsiradusios mechaninės apkrovos atsiranda nusidėvėjimo žymių.

    Galima važiuoti transporto priemonėmis su guminėmis padangomis. Netinkama apkrovoms, kurias sukelia transporto priemonės su metaliniais arba poliamidiniais ratais, ir dinaminėms taškinėms apkrovoms.

    Esant UV spindulių ir oro sąlygų poveikiui, epoksidinės dervos spalva gali pakisti.

    Atliekant esamų paviršių remontą ir apdailą, atsiranda matomas išvaizdos ir struktūros pokytis.

    Paprastai slydimui atsparias dangų sistemas reikia valyti dažniau nei lygias dangas, todėl valymui reikėtų naudoti valymo mašinas su minkštais šepečiais.

    Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdorojimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir „Remmers“ sistemos rekomendacijose.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Tik profesionaliam naudojimui!

    Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape ir brošiūroje „Epoksidinių dervų naudojimas statybų pramonėje ir jų poveikis aplinkai“ (Deutsche Bauchemie e.V., 2-asis leidimas, 2009 m.).

  Galimi sistemos produktai