Prekės kodas 380684

  Aqua H-480-Härter

  Aqua lakų sukietinimui skirtas izocianatas

  Produkto charakteristikos

  Rišamoji medžiaga Alifatinis poliizocianatas
  Tankis (20 °C) Maždaug 1,103 g/cm³
  Kvapas Būdingas
  Ištekėjimo laikas, s (20 °C, DIN 4) Maždaug 52

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • 2K-Aqua lakuose yra:
   Aqua 2DS-450-2K-deimantinis spaudas
   Aqua 2HL-411/90 itin blizgus lakas

  Charakteristikos

  • Atsparus šviesos poveikiui
  • Tinkamas maišyti su patentuota dispersine priemone
  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė nei +15°C ir ne aukštesnė nei +25°C

   • Su sumaišymo santykiu ir priemonės panaudojimu susijusios detalės pateikiamos lakų komponentų techninių duomenų informaciniame dokumente

    Maišant sudėti kietiklį ir visą mišinį homogenizuoti mažiausiai 2 min. su patentuota „Remmers“ dispersine medžiaga.

    Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

    Sumaišyti priemonės likučiai negali būti palikti uždarose pakuotėse, kad sukietėtų.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Skiedimas

    Paruoštas naudojimui

  • Įrankiai / valymas
   • Patentuota Remmers dispersinė priemonė

   • GR_P_1

    Darbo įrankius tuoj pat po naudojimo nuvalyti vandeniu arba koncentruotu valikliu „Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat“.

    Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepažeistoje originalioje pakuotėje, vėsioje, sausoje ir nuo šalčių apsaugotoje vietoje galioja mažiausiai 6 mėnesius.

  • Išeiga
   • Žiūrėti pateiktus lakų komponentus

  • Bendra informacija
   • Naudojant sertifikuotus produktus ir mišinius, reikia vadovautis atitinkamais sertifikatais ir patikros ataskaitomis bei techninių duomenų informaciniu dokumentu.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.