Prekės kodas 0743

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Porėtos, mineralinės statybinės medžiagos, pvz., plytos, smiltainis, kalkakmenis
  • Papildomas mūro skerspjūvio sandarinimas netaikant spaudimo iki DFG 95 %

  Charakteristikos

  • EG_HZ_11
  • Labai geras prasiskverbimas
  • Hidrofobinis
  • Didelis našumas
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Gręžimo ertmėje negali būti gręžimo dulkių.

   • Paruošimas

    Gręžimo ertmių paruošimas:
    vienaeilis, skersmuo 12 mm, atstumas 12 cm, pokrypio kampas horizontalus, gręžinio ertmės gylis maždaug 2 cm iki sienos galo

    Sienose, kurių storis yra > 0,6 m, rekomenduojama ertmes gręžti iš abiejų pusių.

  • Apdorojimas
   • Medžiagą įpurkšti tam skirtu įpurškimo prietaisu, atsižvelgiant į pakuotės tipą.

    VA1_HZ_10

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios neturi liestis su šiuo produktu, apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

    Gręžimo ertmes tą pačią dieną užsandarinti produktu „WP DS Levell“.

    Medžiagos pasklidimo plote gali atsirasti laikini paviršiaus spalvos pakitimai, ypač ant mūro, kuris nedengiamas apdaila.

    Tolimesniam paviršiaus sandarinimui gręžimo ertmių grandinės plotą rekomenduojama papildomai padengti produktu „WP DS Levell “.

    Vėliau paviršių sandarinti bent 30 cm žemiau ir 30 cm aukščiau gręžimo ertmės, prireikus įskaitant besiribojančias konstrukcijas.

    Rekomenduojama išbandyti produktą bandomajame plote.

  • Įrankiai / valymas
   • Iš karto po naudojimo įrankius ir nepridžiūvusius nešvarumus valyti koncentruota valymo priemone „Aqua RK-898“ (3868) arba skiedikliu „V 101“ (0978).

    Jei prietaisas ilgesnį laiką nenaudojamas, ištuštinti jį ir išvalyti priemone „RK-898“ arba skiedikliu „V101“.

    Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles.

    Dėl mašininio apdorojimo reikėtų konsultuotis su „Remmers“ techninės priežiūros tarnyba, tel. +49 5432 83900.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

    Pradarytas pakuotes sunaudoti kuo greičiau.

  • Išeiga
   • Dengiant mūrą, kuriame yra tuščių ertmių, išeiga gali padidėti.

  • Bendra informacija
   • Netinka akytajam betonui ir statybinėms medžiagoms, kurių sudėtyje yra priemolio.

    Netinka šviežiam ant siūlių padengtam skiediniui.

    Dengiant karbonatinius natūralaus akmens paviršius būtinas veiksmingumo patikrinimas.

    Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

    Būtina atsižvelgti į galiojančias taisykles ir teisinius reikalavimus.

    Planuojant taikyti įpurškimo metodą panaudojant sertifikuotas purškiamąsias medžiagas ir jas apdorojant kapiliariniam drėgmės pernešimui sustabdyti, vadovautis WTA informaciniame dokumente Nr. 4-10 pateiktais nurodymais.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

  Įrankiai