Prekės kodas 106425

  Betofix HQ3

  Labai stiprus, išbrinkstantis injekcinis skiedinys

  Produkto charakteristikos

  Atsparumas ugniai A1 klasė (DIN EN 13501)
  Atsparumas gniuždymui 24 val.: > 50 N/mm²
  7 d.: > 85 N/mm²
  28 d.: > 95 N/mm²
  90 d: > 110 N/mm²
  Drėgnumo klasės priskyrimas W0, WF, WA
  Srauto trukmė po 5 min.: ≥ 750 mm
  po 30 min.: ≥ 700 mm
  po 60 min.: ≥ 650 mm
  po 90 min.: ≥ 650 mm
  (*srauto matavimo trukmė yra 150 s)
  Šviežio skiedinio tankis Apie 2,3 kg/dm³
  Didžiausias grūdėtumas 3 mm
  Konsistencija po maišymo Apie 25 cm (nusėdimas)
  Brinkimo laipsnis ≥ 0,5 tūrio %
  Sluoksnio storis 15–150 mm
  Vandens sąnaudos Apie 9,6 % atitinka 2,4 l/25 kg
  Poveikio klasės priskyrimas Pagal EN 206-1/DIN 1045-2: XC1 – XC4, XD1 – XD3, XO XS1 – XS3, XF1 – XF4* XA1 – XA2, XM1* – XM2* *Poveikio klasės XM1, XM2 ir XF4 neįtrauktos į Rili - VeBMR
  Srauto matavimo klasė f3
  Brinkimo klasė SKVM I
  Ankstyvo tvirtumo klasė A (esant 20°C)
  C (esant 5°C)
  Atsparumo gniuždymui klasė C 70/85

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Vidaus ir išorės patalpų paviršiams
  • Mineraliniams pagrindams sausose, drėgnose, šlapiose patalpose ir po vandeniu
  • Mašinų, plieninių konstrukcijų, geležinkelio bėgių, vėjo jėgainių, tiltų atramų injektavimui ir užpildymui
  • Siūlių užpildymui tarp surenkamųjų dalių bei jų komponentų ir rūsio perdangų
  • Gelžbetoninių pamatų atramos injektavimui
  • Mažos apimties betono remontui
  • Didelių ertmių užpildymui betono konstrukcijose pagal Rili-SIB 3 pataisą

  Charakteristikos

  • Greitai pradeda kietėti ir anksti pasiekia galutinį sukietėjimo lygį
  • Brinkstantis
  • Nepralaidus vandeniui
  • Antikorozinis
  • Didžiausias grūdėtumas: 3 mm
  • Atsparumas spaudimui po 28 d.: ≥ 105 N/mm²
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Tvirtas, švarus ir be dulkių.

   • Paruošimas

    Pagrindą šiek tiek sudrėkinti.

    Parinkti paviršiui artimiausią grūdėtumą.

    Pagrindo atsparumas plyšimui vidutiniškai turi būti > 1,5 N/mm².

  • Apdorojimas
   • Prireikus, padaryti klojinius.

    Lieti be sustojimo, pradedant nuo vienos pusės arba kampo.

    Jei reikia, pakratyti.

     

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Skiediniui sukietėjus, jo nebegalima apdoroti įpilant vandens arba šviežio skiedinio.

    Skiediniu padengtus paviršius mažiausiai 4 dienas saugoti nuo per greito džiūvimo, šalčio ir lietaus.

  • Įrankiai / valymas
   • Maišymo prietaisas: dviejų velenų maišytuvas, priverstinės sąveikos maišytuvas
    Jei naudojamas maišymo siurblys, naudoti porcijinį maišytuvą.

    Įrankius plauti vandeniu, kol medžiaga dar neišdžiūvo.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • 12 mėn., laikant sausai, nepradarytoje pakuotėje.

  • Išeiga
   • Apie 2,1 kg/dm³

   • Tikslus medžiagos poreikis nustatomas ją išbandant pakankamai dideliame bandomajame plote.

  • Bendra informacija
   • Vanduo, naudojamas mišiniui, turi būti geriamojo vandens kokybės.

    Sudėtyje mažai chromatų pagal Direktyvą 2003/53/EB.

    Produkto duomenys gauti laboratorijoje pagal DAfStb Rili – VeBMR

    Šarminiai rišikliai gali pažeisti spalvotuosius metalus.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.