©

Mūras ir tinkui tinkamas pagrindas

Tinkama pritaikytų matmenų izoliacinė medžiaga

Išorės sienų apšiltinimas iš vidaus reikšmingai pakeičia statybinių konstrukcijų fizines savybes. Renkantis tinkamą pritaikytų matmenų izoliacinę medžiagą labai svarbu įvertinti vandens garų difuziją iš vidaus į išorę, taip pat galimą drėgmės patekimą ir dėl vidaus izoliacijos sumažėjusį išdžiuvimo potencialą po įstrižai kretančio lietaus apkrovos.

Vidutinė izoliacija

Kuo prasčiau medžiaga praleidžia šilumą, tuo geresnis izoliacijos poveikis. Izoliacijos veiksmingumui labai svarbus yra statybinės dalies storis.

Priklausomai nuo paviršiaus apdailos pasirinkimo, turi būti naudojami skirtingi sistemos komponentai. Toliau paaiškinamos Q1–Q4 paviršiaus apdailos klasių kokybinės charakteristikos:

Q1–Q3 paviršiai

Paviršiams, kuriems optinių (apdailos) reikalavimų nekeliama, pakanka bazinio nuglaistymo (Q1).

Q2

2 kokybės lygis (Q2) yra standartinis nuglaistymas. Jis atitinka įprastus sienai ir lubų paviršiams keliamus reikalavimus. Siūlių zonos, sutvirtinimai, jungtys, vidiniai ir išoriniai kampai sulyginami tolygiomis paviršių sandūromis.

Q3

Didesni reikalavimai nuglaistytam paviršiui. Šiuo atveju reikalingos papildomos, didesnės apimties, nei tik bazinis ir standartinis nuglaistymas, priemonės. Nuglaistymas pagal 3 kokybės lygį apima ir standartinį nuglaistymą (Q2), ir platesnį glaistymą, įskaitant atitinkamą siūlių sutvarkymą.

Q4

4 kokybės lygis apima standartinį nuglaistymą Q2 ir siūlių užpildymą, įskaitant viso paviršiaus ploto padengimą ir išlyginimą tam tinkančia medžiaga (sluoksnio storis didesnis kaip 1 mm).

Silpna izoliacija

Priklausomai nuo paviršiaus kokybės pasirinkimo reikia naudoti skirtingus sistemos komponentus. Toliau paaiškinamos Q1–Q4 paviršiaus apdailos klasių kokybinės charakteristikos:

Q1–Q3 paviršiai

Paviršiams, kuriems optinių (apdailos) reikalavimų nekeliama, pakanka bazinio nuglaistymo (Q1).

Q2

2 kokybės lygis (Q2) yra standartinis nuglaistymas. Jis atitinka įprastus sienai ir lubų paviršiams keliamus reikalavimus. Siūlių zonos, sutvirtinimai, jungtys, vidiniai ir išoriniai kampai sulyginami tolygiomis paviršių sandūromis.

Q3

Didesni reikalavimai nuglaistytam paviršiui. Šiuo atveju reikalingos papildomos, didesnės apimties, nei tik bazinis ir standartinis nuglaistymas, priemonės. Nuglaistymas pagal 3 kokybės lygį apima ir standartinį nuglaistymą (Q2), ir platesnį glaistymą, įskaitant atitinkamą siūlių sutvarkymą.

Q4

4 kokybės lygis apima standartinį nuglaistymą Q2 ir siūlių užpildymą, įskaitant viso paviršiaus ploto padengimą ir išlyginimą tam tinkančia medžiaga (sluoksnio storis didesnis kaip 1 mm).

Aukščiausio lygio izoliacija

Priklausomai nuo paviršiaus kokybės pasirinkimo reikia naudoti skirtingus sistemos komponentus. Toliau paaiškinamos Q1–Q4 paviršiaus apdailos klasių kokybinės charakteristikos:

Q1–Q3 paviršiai

Paviršiams, kuriems optinių (apdailos) reikalavimų nekeliama, pakanka bazinio nuglaistymo (Q1).

Q2

2 kokybės lygis (Q2) yra standartinis nuglaistymas. Jis atitinka įprastus sienai ir lubų paviršiams keliamus reikalavimus. Siūlių zonos, sutvirtinimai, jungtys, vidiniai ir išoriniai kampai sulyginami tolygiomis paviršių sandūromis.

Q3

Didesni reikalavimai nuglaistytam paviršiui. Šiuo atveju reikalingos papildomos, didesnės apimties, nei tik bazinis ir standartinis nuglaistymas, priemonės. Nuglaistymas pagal 3 kokybės lygį apima ir standartinį nuglaistymą (Q2), ir platesnį glaistymą, įskaitant atitinkamą siūlių sutvarkymą.

Q4

4 kokybės lygis apima standartinį nuglaistymą Q2 ir siūlių užpildymą, įskaitant viso paviršiaus ploto padengimą ir išlyginimą tam tinkančia medžiaga (sluoksnio storis didesnis kaip 1 mm).