©

Tyrimas ir vystymas

Ekologiškų ir tvarių produktų sistemų vystymas

Dar nė viena inovacija nenukrito iš dangaus

Mūsų tyrimo ir vystymo padaliniuose daugiau nei 80 specialistų kuria ekologiškas ir išteklius taupančias pastatų bei jų komponentų apsaugos produktų sistemas.

Su šiais projektais Remmers jau pavertė ne vieną naujovišką idėją sėkmingais produktais. Puikus to pavyzdys yra bandomasis projektas „Akmens paviršių apsauga pritaikant elastingus silicio rūgšties esterius“ (Vokietijos federalinis aplinkos fondas (DBU), Osnabriukas, AZ 09445).

Kiti svarbūs nacionaliniai ir europiniai projektai:

  • BMBF projektas „HelioClean“
  • BMBF projektas „Kalte Keramik“
  • BMBF projektas „NanoLambda“
  • ES projektas „3Encult“

BMBF projektas FKZ: 03X0069C

Projektas „HelioClean®“ skatinamas pagal Vokietijos federalinės švietimo ir mokslo ministerijos (BMBF) programos „Medžiagų inovacijos pramonei ir visuomenei“ (WING) aukštųjų technologijų strategiją „Statybos nanotechnologijos „NanoTecture“: naujų išteklių bei energijos taupymo galimybių išsiaiškinimas“ ir jam vadovauja Projektträger Jülich (PTJ).

Asocijuotieji partneriai: Kronos International Inc., Remmers GmbH, IBU-tec GmbH, Dyckerhoff AG, Erlus AG, Hanoverio Leibnico universitetas, Drezdeno technikos universitetas, Kaselio universitetas

Turinys trejų metų trukmės projektas apima orui kenksmingų medžiagų katalizinį skaidymą naudojant nanotechnologinių statybinių medžiagų paviršius bei saulės šviesą. Viso to teigiamas papildomas poveikis – savaiminio valymosi efektas, apsaugantis statybines medžiagas nuo bioplėvelės susidarymo ir su tuo susijusios biokorozijos.

„HelioClean®“ – tai tarpdisciplininis projektas, jungiantis trijų universitetų ir penkių pramonės partnerių kompetencijas (žr. „Asocijuotieji partneriai“). Glaudus universitetų ir pramonės tyrėjų bendradarbiavimas turi reikšmingai padidinti fotokatalizatoriaus efektyvumą net ir srityse, kur mažai šviesos, bei efektyvųjį fotokatalizatoriaus plotą statybinių medžiagų matricoje. Be to, tai leis gaminti pigesnius, bet savo savybėmis esamus produktus gerokai lenkiančius statybinius produktus ir statybines chemines medžiagas.

Remmers GmbH, vykdydama projektą „HelioClean®“, siekia ženkliai padidinti dangų efektyvumą ir sumažinti oro teršalų išskyrimą. To rezultatas – automagistralėje A1 prie Osnabriuko naudojama fotokatalizinė danga„Remmers HC NOX“.

Daugiau informacijos apie projektą rasite: www.HelioClean.de

BMBF projektas FKZ: 03X0067C

Projektas „Kalte Keramik“ skatinamas pagal Vokietijos federalinės švietimo ir mokslo ministerijos (BMBF) programos "Medžiagų inovacijos pramonei ir visuomenei“ (WING) aukštųjų technologijų strategiją „Statybos nanotechnologijos „NanoTecture“: naujų išteklių bei energijos taupymo galimybių išsiaiškinimas“ ir jam vadovauja Projektträger Jülich (PTJ).

Asocijuotieji partneriai: BASF SE, Remmers GmbH, Woellner GmbH & Co KG, Betonwerke Neu-Ulm GmbH & Co KG, Chemiewerk Bad Köstriz, Vokietijos cemento gamyklų asociacija, Fraunhofer silikato tyrimų institutas ISC, Kaselio universitetas, FEhS Institut für Baustoff-Forschung e. V., PigTek Europe GmbH

Projekto tikslas sukurti chemiškai tvarius ir dilimui atsparius betono gaminius, betono detales ir dangas, skirtus naudoti kanalizacijai ir kitose srityse, kuriose stiprus cheminis ir / arba mechaninis poveikis (ekspozicijos klasė XA3 ir aukštesnė, XM3 ir aukštesnė; be papildomų priemonių; specialus naudojimas) bei sukurti ypač tvarius, taupius, ilgaamžius ir mažos emisijos betono statinius.

Kad būtų įgyvendintas šis tikslas, būtina naudojant sintetines nanodaleles ir mikrodaleles optimizuoti struktūros tankį. Šios dalelės taip modifikuojamos chemiškai ir procesiškai, kad jas galima įterpti į statybinės medžiagos matricą. Kaip rišamoji medžiaga be kita ko naudojamas aukštakrosnių šlakas, sužadinamas chemiškai optimizuotais šarminiais silikatais (tirpiuoju stiklu). Susidarantys hidratacijos produktai turi mažiau kalcio nei naudojant portlandcementį, o matricoje beveik nėra portlandito, todėl atsparumas rūgštims daug didesnis. Aukštakrosnių šlaką sužadinant tirpiuoju stiklu išsiskiriantis nanokristalas SiO2 papildomai sutankina nanostruktūrą. Dėl visų šių priežasčių susidaro ypač tanki ir atspari struktūra.

Projekte visą šaltai stingstančios keramikos gamybos grandinę: nuo atskirų žaliavų paruošimo iki statybos produktų formavimo, gamybos bei naudojimo, užtikrina projekte dalyvaujantys pramonės partneriai. Projekte, kuriame glaudžiai bendradarbiauja institucijų ir pramonės įmonių tyrėjai, kuriami statybiniai cheminiai produktai bei betono gaminiai, kurie turi tapti iškeltų tikslų įgyvendinimo pavyzdžiais.

Remmers GmbH tikslas – išsamiai moksliškai ištirti rišamųjų medžiagų sistemas, skirtas stiprią cheminę apkrovą patiriančioms statybinėms medžiagoms dengti. Formulės turėtų būti kuo labiau neorganinės ir užtikrinti aiškius pranašumus prieš šiuo metu naudojamus sprendimus.

Šios dangos gali būti naudojamos labai įvairiapusiškai ir tinkamos tiek naujiems statiniams, tiek esamų pažeistų statinių remontui. Dėl Vokietijoje jaučiamo didžiulio investicijų į nuotekų infrastruktūros renovavimą poreikio, ypač svarbus Remmers Baustofftechnik GmbH siekis yra kurti nuotekų infrastruktūros objektų dangų sistemas.

BMBF projektas FKZ: 03X0071C

Projektas „NanoLambda“ skatinamas pagal Vokietijos federalinės švietimo ir mokslo ministerijos (BMBF) programos „Medžiagų inovacijos pramonei ir visuomenei“ (WING) aukštųjų technologijų strategiją „Statybos nanotechnologijos „NanoTecture“: naujų išteklių bei energijos taupymo galimybių išsiaiškinimas“ ir jam vadovauja Projektträger Jülich (PTJ).

Asocijuotieji partneriai: Bayerisches Zentrum für Angewandte Energieforschung e.V. (ZAE Bayern), Remmers GmbH, Eckart GmbH

Tikslas projektas apima naujų komponentų šiluminės izoliacijos sistemoms iš nanostruktūrinių medžiagų tyrimą. Tuo tikslu turi būti taikomi fizikiniai efektai, paremti naudojamų medžiagų nanostruktūros savybėmis, siekiant padidinti apšiltinimo medžiagų ir jų paviršių efektyvumą statybose.

Asocijuotųjų partnerių projekte Remmers kuria žemos emisijos („low-e“) dažus, stipriai sumažinančius šilumos spinduliavimą nuo pastato paviršiaus:

Dėl šilumos spinduliavimo į išorę ypač gerai izoliuotų fasadų paviršiaus temperatūra šaltomis naktimis gali tapti žemesnė už aplinkos temperatūrą. Tokiu atveju fasado paviršius dažnai aprasoja. Ilgainiui fasadai pasidengia dumbliais ar pažaliuoja (ypač naudojant kombinuotąsias apšiltinimo sistemas), o tai gadina optinį vaizdą ir ilguoju laikotarpiu kenkia statybinėms medžiagoms.

Ši problema įprastai sprendžiama į fasado dangą įmaišant biocidinių medžiagų (stengiantis, kad jų kiekis būtų kuo mažesnis). Naudojant „low-e“ dažus, biocidinių fasadų dengimo medžiagą galima atsisakyti:

Dėl žemos emisijos paviršiaus sumažinamas šilumos spinduliavimas į aplinką ir apsisaugoma nuo paviršiaus atšalimo bei sumažinamas rasojimas.

Rasojimą dar galima sumažinti padidinus tinko sluoksnio storį ir šitaip sumažinus šilumos kaupimo pajėgumą, tačiau šis būdas žymiau mažiau efektyvus nei naudojant tinkamus „low-e“ dažus.

Tikslui pasiekti kuriami metaliniai ar puslaidininkiniai pigmentai, kuriuos galima integruoti į dažus ir kurie sumažina dažų infraraudonųjų spindulių skleidimą. Be to, dažai regimajame spektre turi sukelti spalvos įspūdį (pavyzdžiui, sukurtą spalvotais pigmentais), kurio negali uždengti aktyvūs IR pigmentai. Tikslas yra išlaikyti e < 0,4 emisiją ir maksimalų spalvos neutralumą.

Remmers atsakomybės projekte

Dėl savo praktinės patirties Remmers atsakomybė visų pirma apima šias sritis:

  • Integruoti vykdant projektą paruoštas naujoviškas medžiagas į sėkmingai naudojamas sistemas tvarumui padidinti.
  • Įtraukti vykdant projektą paruoštas naujoviškas medžiagas į naujoviškų sistemų receptus sukuriant papildomą naudą.
  • Tikrinti kuriamus produktus pačioje Remmers įmonėje (jei įmanoma, kitu atveju – tikrina projekto partneriai ir nepriklausomi institutai).
  • Konsultuoti kuriant naujoviškas reikalaujamų savybių žaliavas.
  • Kurti žaliavas, formuoti receptus ir derinti galutinį naudojimą tarp projekto partnerių.

ES projektas Nr.: 260162

Tyrimo projektas „3ENCULT“ pradėtas 2010 m. spalio 1 d. vykdant 7-ą Europos Sąjungos tyrimų programą. Jį koordinuoja Boceno Europos akademija (EURAC).

Iš viso 23 partneriai iš įvairių Europos šalių kuria sprendimus, siekdami padidinti miesto istorinių pastatų energijos vartojimo efektyvumą. Tarpdisciplininė komanda analizuoja ne tik atmosferos poveikio veiksnius bei gyvenimo ir naudojimo patogumą, bet visų pirma atsižvelgia į paminklosaugos aspektus. Todėl projekte dalyvauja ne tik tyrimo ir vystymo partneriai, bet ir pastatų savininkai bei vietos paminklosaugos institucijos.

Asocijuotieji partneriai

European Academy of Bozen/Bolzano - Institute for Renewable Energy, The Royal Danish Academy of Fine Arts School of Architecture, Institute for Technology/Institute for Building Culture, Institut für Diagnostik und Konservierung an Denkmalen in Sachsen und Sachsen- Anhalt e.V., University of Innsbruck - AB Bauphysik, OVE ARUP & PARTNERS INTERNATIONAL LIMITED, Technical University Darmstadt, Chair of Building Materials, Building Physics and Building Chemistry, Bartenbach LichtLabor, Technical University Dresden (Institute for Building Climatology / Institute of Architectural History, Architectural Theory and Historic Preservation, Chair of Historic Preservation and Building Research / Centre of Expertise in Urban Regeneration), Municipality of Bologna, Passivhaus Institut Darmstadt, The Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna: (Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica - Department of Electronics, Computer Sciences and Systems / Dipartimento di Ingegneria delle Strutture, dei Trasporti, delle Acque, del Rilevamento, del Territorio – Structural, Transport, Hydraulic, Survey and Territory Engineering), ARTEMIS Srl, Gelbison Electronics S.r.l, GRUPO UNISOLAR, MENUISERIE ANDRE SARL, Remmers GmbH, ATREA SRO, youris.com, Local Governments for Sustainability, European Secretariat (ICLEI), Federation of European Heating and Air-conditioning Associations