©

Svarbi informacija

Priemonės pelėsio padarytos žalos atveju

Prieš naikindami pelėsį, visada išsiaiškinkite ir pašalinkite pelėsio atsiradimo priežastis. Priemonės, kurių būtina imtis jau padarytos žalos atveju, skirstomos į trumpalaikes ir ilgalaikes.

Trumpalaikės priemonės

Jei sanavimo priemonių negalima naudoti nedelsiant, pažeistos vietos turėtų būti laikinai apdorojamos ir (arba) dezinfekuojamos nesukeliant dulkių. Naudojant šias laikinas priemones taip pat būtina laikytis visų saugos priemonių pagal Darbo su biologinėmis medžiagomis potvarkį!

Ilgalaikės priemonės

Pelėsinio grybelio augimą sąlygojančių priežasčių šalinimas – tai pagrindinė sėkmingo pelėsio naikinimo sąlyga. Būtina šalinti projektavimo trūkumus, o patalpų naudotojams reikia pateikti informaciją apie tai, kaip ateityje išvengti pelėsių augimo.

Kokios pelėsio atsiradimo priežastys?

Pelėsis paprastai atsiranda padidėjus drėgmės kiekiui atitinkamoje statybinėje medžiagoje arba jos paviršiuje. Be „drėgnų sienų“, atsiradusių dėl netinkamos apsaugos nuo lietaus ar „kylančios“ drėgmės, dažnai pasitaikanti kita priežastis – netinkamas senų statinių šilumos izoliacijos standartas, o taip pat sumažėjęs oro mainų dažnumas dėl konstrukcijos pakeitimų. Dažnai nauji langai montuojami nepatobulinus išorinių sienų izoliacijos. Dėl to gali padidėti drėgmė ant sienų paviršiaus ir išaugti pelėsis. Tam netgi nebūtinas kondensato susidarymas – pakanka maždaug 70–% oro drėgnumo.

Higiena ir darbo sauga

Rengdamasis kvietimui dalyvauti konkurse, užsakovas turi atlikti pagrindinius įtariamų ar turimų biologinių veiksnių tyrimus (žr. „Biologinių veiksnių reglamentą“). Planuojant statybos darbų atlikimo laiką, būtina laikytis apsaugos priemonių dėvėjimo laiko apribojimų pagal Statybos techninio reglamento nuostatą „Kvėpavimo organų apsaugos priemonių naudojimas“ (vok. BGR 190). Prieš pradedant darbus, rekomenduojame pasikonsultuoti su atitinkama profesine sąjunga saugos ir sveikatos klausimais.

Bendrosios higienos priemonės dirbant su biologiniais veiksniais, kai nėra „ypatingo pavojaus“

  • Verslumo užduotys pagal Darbo saugos įstatymą ir Biologinių veiksnių reglamentą
  • Saugos priemonių eiliškumas
  • Nutarimas dėl profilaktinių sveikatos patikrinimų