©

Tinkas pagal istorinį pavyzdį

Vertingų pastatų išsaugojimas

Tradicinių medžiagų ir apdorojimo technologijų naudojimas yra vienas svarbiausių reikalavimų restauruojant saugomo paveldo statinius. Kol nėra tikėtinas didesnis nei įprastai druskos ir drėgmės poveikis, kilnus restauravimo tikslas yra tradicinių medžiagų naudojimas, net konkretaus objekto istorinių receptų atkūrimas.

Naudojant „Remmers“ skiedinių sistemą „Historic“ galima atkurti senas skiedinio sudėtis. Tai galioja beveik visų rūšių istoriniams receptams. Nuo sausuoju būdu gesinto kalkių skiedinio, romėniško cemento skiedinio ir klasikinio akmenų tinko iki plytų skaldos betono, pradėto naudoti 20 amžiuje. Receptus pasiūlome remdamiesi konkrečiu atveju atliktomis analizėmis ir turtinga savo patirtimi, kurią sukaupėme 60 metų aktyviai darbuodamiesi paminklosaugos srityje. Taip savo žiniomis leidžiame pasinaudoti visiems, kurie nori kažką padaryti, kad nebūtų prarasti istoriniai tinko receptai ir tekstūra, o tuo pačiu ir istoriniai skiediniai.