Prekės kodas 368511

  PUR Aqua Color Top 2K M

  Pigmentinis, šilko matinis lakas

  Atspalvis:
  Spec. atspalviai užsakant 20 kg ir daugiau | 3685
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Kietųjų dalelių kiekis 57,9 M-%

  A komp.

  Tankis (20 °C) 1,12 g/cm³
  Klampumas (25 °C) 260 mPa s

  B komp.

  Tankis (20 °C) 1,15 g/cm³
  Klampumas (25 °C) 590 mPa s

  Mišinys

  Tankis (20 °C) 1,22 g/cm³
  Klampumas (25 °C) 430 mPa s

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Lakas, skirtas naudoti ant „Remmers“ EP ir PU dangų
  • „TÜV PROFICERT-product Interior“ sertifikuotų sistemų (707106482-2, -4) sudedamoji dalis

  Charakteristikos

  • Šilko matinis
  • Atsparumas šviesos poveikiui
  • Pralaidumas vandens garams
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti atsparus apkrovai, stabilus, tvirtas, be palaidų dalių, dulkių, alyvos, riebalų, gumos nusitrynimo žymių ir kitų sukibimui trukdančių medžiagų.

    Pagrindas turi būti paruoštas tam skirtais „Remmers“ produktais.

   • Paruošimas

    Fiksuojantįjį sluoksnį padengti per 48 val. Darant ilgesnes pertraukas, anksčiau padengto sluoksnio paviršių reikia nušlifuoti ir nuvalyti nuo jo dulkes.

  • Paruošimas
   • Kombinuota pakuotė

    Visą kietiklį (B komp.) supilti į pagrindinę masę (A komp.).

    Galiausiai masę sumaišyti lėtaeigiu elektriniu maišytuvu

    (apie 300–400 aps./min.).

    Mišinį perpilti į kitą tarą ir dar kartą kruopščiai išmaišyti.

    Minimali maišymo trukmė yra 3 min.

    Masėje likę dryžiai rodo, kad masė nepakankamai išmaišyta.

    Į produktą įpilti 10 M-% vandens.

  • Apdorojimas
   • Esant aukštesnei temperatūrai, nurodyta trukmė sutrumpėja, o esant žemesnei temperatūrai – atitinkamai pailgėja, ypač jei yra didelė oro drėgmė.

  • Įrankiai / valymas
   • 25 cm epoksidinis volelis, 50 cm epoksidinis volelis, maišytuvas

   • Maišymo įrankis turėtų būti padengtas plastiku (pvz., „Remmers“ patentuotas dispergatorius).

    Išsamesni duomenys pateikti „Remmers“ įrankių programoje.

    Darbo įrankius ir nešvarumus plauti vandeniu nedelsiant, kol jie dar neišdžiūvo.

    Valymo metu reikia imtis tinkamų apsaugos ir atliekų šalinimo priemonių.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 6 mėn.

  • Išeiga
   • Vienam sluoksniui: 0,13 kg/m²

  • Panaudojimo pavyzdžiai
   • Sandarinimas

    Gausiai paskleisti medžiagą ant paviršiaus. Tinkamu 25 cm epoksidiniu voleliu tolygiai paskirstyti kryžminiais judesiais ir galiausiai būtinai išlyginti medžiagoje įmirkytu 50 cm epoksidiniu voleliu. Kas 30 min. volelį pakeisti nauju.

    Dengti visada dar šlapią paviršių.

    Neleisti, kad susidarytų balutės.

    apie 0,13 kg/m² rišiklio

  • Bendra informacija
   • Visos nurodytos vertės ir išeiga apskaičiuotos laboratorijoje (20 °C), naudojant standartinių atspalvių medžiagą. Atliekant darbus objekte parametrai gali šiek tiek skirtis.

    Norint išgauti kiek įmanoma tolygesnį paviršių, pasitelkti pakankamai kvalifikuotus darbuotojus.

    Ant gretimų paviršių tepti tos pačios partijos medžiagą (prieš tai sumaišyti skirtingų partijų medžiagą). Kitaip gali atsirasti nedidelių spalvos, blizgesio ir tekstūros skirtumų.

    Patirtis rodo, kad dengiant paviršiaus laką ant silpnai uždengiančių atspalvių (pvz., geltono, raudono arba oranžinio), sukuriamas lazūros efektas. Tokiu atveju būtina derinti spalvas ir prireikus dengti kelis paviršiaus lako sluoksnius.

    Atliekant esamų paviršių remontą ir apdailą, atsiranda matomas išvaizdos ir struktūros pokytis.

    Esant mechaniniam poveikiui, paprastai reikia daugkartinio paviršiaus lakavimo.

    Kai svarbi dangos išvaizda ir siekiant pagerinti jos valymą, viršutiniam sluoksniui naudoti produktą „PUR Aqua Top 500 2K M“.

    Skirtingi padengimo būdai, stiprus skersvėjis ir dideli paviršiaus temperatūros skirtumai gali nulemti nevienodą paviršiaus išvaizdą dėl blizgumo netolygumų.

    Galima važiuoti transporto priemonėmis su guminėmis padangomis. Netinkama apkrovoms, kurias sukelia transporto priemonės su metaliniais arba poliamidiniais ratais, ir dinaminėms taškinėms apkrovoms.

    Nuo spalvotos, ypač juodos gumos (pvz., automobilių padangų ar įrenginių kojelių) ilgo sąlyčio su grindų danga gali likti spalvotų dėmių, kurių nebeįmanoma pašalinti. Norint išvengti tokių spalvos pakitimų, reikėtų naudoti tinkamus poliuretano ratus arba apsauginius kilimėlius. Dažai, plaukų dažai, balikliai ar dezinfekavimo priemonės taip pat gali sukelti spalvos pakitimus, jei nėra nedelsiant pašalinami.

    Norint sumažinti polinkį susitepti, rekomenduojamos priežiūros priemonės (žr. priežiūros nurodymus).

    Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdorojimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir „Remmers“ sistemos rekomendacijose.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Tik profesionaliam naudojimui!

    Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

  Galimi sistemos produktai