• Feinspachtel

  Prekės kodas 040920

  SP Fill Q3

  Paviršiams skirtas mineralinis glaistas ir smulkus tinkas

  Atspalvis: Sendintas baltas/Altweiß | 0409
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Didžiausias grūdėtumas 0,3 mm
  Kapiliar. vandens sugeriamumas po 24 val. >1 kg/m²h0,5
  Sluoksnio storis Vienas sluoksnis 1 - 5 mm
  Tūrinis tankis Apie 1,1 kg/dm³
  Vandens sąnaudos 6,0-6,4 l/20 kg
  Atsparumo gniuždymui klasė CS II (1,5 - 5,0 N/mm²)

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Mažų, uždarų ir dažymui pritaikytų tinkuojamų paviršių paruošimas
  • Sanavimo tinko ir mineralinio, apatiniams sluoksniams skirto tinko išlyginimui
  • Lauko ir vidaus paviršiams skirtas mineralinis glaistas

  Charakteristikos

  • Gali būti dažomas ir tapetuojamas
  • Užlyginamas veltiniu
  • Vieno sluoksnio storis 1–5 mm
  • Apdorojamas rankiniu ir mašininiu būdu
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Tvirtas, švarus ir be dulkių.

   • Paruošimas

    Pagrindą sudrėkinti.

    Hidrofobinį paviršių prieš dengimą sudrėkinti vandeniu.

    Stipriai sugeriantys pagrindai pirmiausia turi būti apdorojami „Hydro F“ priemone.

  • Apdorojimas
   • Produktą paskleisti kaip kontaktinį sluoksnį tam skirtais įrankiais.

    Padengti pageidaujamo storio produkto sluoksnį.

    Paviršių išlyginti tinkamu įrankiu.

    Paviršiaus apdirbimas po sukietėjimo.

    Po sukietėjimo galima šlifuoti

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Skiediniui sukietėjus, jo nebegalima apdoroti įpilant vandens arba šviežio skiedinio.

    Skiediniu padengtus paviršius mažiausiai 4 dienas saugoti nuo per greito džiūvimo, šalčio ir lietaus.

    Miniatiūriniai / itin smulkūs įtrūkiai nelaikomi defektu, nes jie nepaveikia savybių.

    Dengiant besiribojančius paviršius būtina naudoti medžiagas iš tos pačios partijos, t.y. turinčias vienodą partijos numerį.

    Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios neturi liestis su šiuo produktu, apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

    Dėl mašininio apdorojimo reikėtų konsultuotis su „Remmers“ techninės priežiūros tarnyba, tel. +49 5432 83900.

  • Įrankiai / valymas
   • Maišymo įrankis, mentelė, išlyginimo mentelė, mentelė su kempine, mentelė su veltiniu paminkštinimu

   • Darbo įrankius nuplauti vandeniu, kol skiedinio likučiai dar nesukietėjo.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • 12 mėn., laikant sausai, nepradarytoje pakuotėje.

  • Išeiga
   • Maždaug 1,3 kg/m²/mm storio sluoksnis, maždaug
    3,0 kg/m² priemonės

   • Tikslus medžiagos poreikis nustatomas ją išbandant pakankamai dideliame bandomajame plote.

  • Bendra informacija
   • Sudėtyje gali būti pirito (geležies sulfito) pėdsakų.

    Sudėtyje mažai chromatų pagal Direktyvą 2003/53/EB.

    Negalima naudoti ant gipsinio pagrindo!

    Vanduo, naudojamas mišiniui, turi būti geriamojo vandens kokybės.

    Visada išbandyti produktą bandomajame plote!

    Produkto techninės charakteristikos apskaičiuotos laboratorinėmis sąlygomis, esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

    Dėl nukrypimų nuo galiojančių taisyklių būtina susitarti atskirai.

    Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.