©

Kokybė ir aplinka

Kokybės, aplinkos apsaugos ir darbo saugos valdymo politika

Tvarus mąstymas ir elgesys

Mes prisiimame ypatingą atsakomybę už aplinką ir kasdien savo darbo vietose prisidedame prie jos išsaugojimo. Dar labiau skatinti ir stiprinti mūsų įmonės tvarumą nėra tiesiog žodžiai, o mūsų konkrečių darbų visose srityse pagrindas. Iki 2025 m. siekiame ypač pagerinti mūsų naudojamų žaliavų ir energijos šaltinių efektyvumą neprarandant našumo bei kokybės. Iki to laiko išleisime į rinką naujos kokybės produktus, atitinkančius griežčiausius ekologiškumo ir vartotojų apsaugos reikalavimus. Apie tai, kaip mums sekasi įgyvendinti šiuos tikslus ir toliau informuosime savo metinėse ataskaitose.

Remmers, kaip vidutinio dydžio šeimos įmonei, suplanuotas ir atvirai rodomas tvarumo didinimas yra pagrindinis įmonės tikslas, įtvirtintas įmonės vizijoje.

©

Tvarūs produktai

Remmers prekės ženklas [eco] reiškia atsakingą elgesį su ištekliais, žmonėmis ir gamta tiek įmonės viduje, tiek išorėje. Šiuo kokybės ženklu pažymėtų produktų rasite visame Remmers asortimente.

Remmers [eco] reiškia modernų, į ateitį orientuotą ir tvarų veikimą tokiose įmonės veiklos srityse, kaip gamyba, pirkimas, tyrimai, vystymas, logistika ir pardavimas.

Kertiniai integruotos vadybos sistemos akmenys

Taikydami Remmers „integruotą vadybos sistemą“, savo nuolatinę raidą kasmet pavedame patikrinti garsiems nepriklausomiems auditoriams. Daugiau nei 25 metus siekiantis ir sertifikuotas nuolatinis kokybės, aplinkos apsaugos bei darbo saugos tobulinimas!

  • 1993: Sertifikuota kokybės vadybos sistema pagal ISO 9001 (gamybos sritis)
  • 1994: Sertifikuota kokybės vadybos sistema pagal ISO 9001 (visa įmonė)
  • 1996: Sertifikuota aplinkos vadybos sistema pagal EMAS III (gamybos padalinys Bad Diubene)
  • 1997: Sertifikuota aplinkos vadybos sistema pagal EMAS III (visa įmonė)
  • 2000: Sertifikuota aplinkos vadybos sistema pagal ISO 14001 (visa įmonė)
  • 2005: Sertifikuota saugumo, sveikatos apsaugos ir darbo saugos vadybos sistema (OHSAS / BS 18001)

©

Remmers įmonės vizija

Mes vadovaujamės Remmers Gruppe AG politika, kurioje aprašomi mūsų kokybės, aplinkos apsaugos ir darbo saugos principai bei gairės. Vykdydami šią politiką mes patvirtiname mūsų siekį orientuotis į klientus ir nuolat tobulinti įmonės procesus. Produktų kokybė, konkurencingumas, inovatyvumas, darbo sauga ir aplinkos apsauga – tai mūsų koncerno vertybių ir mūsų sėkmės pagrindas. Remmers Gruppe įmonės siūlo išmanius sprendimus su inovatyviais produktais bei individualiai pritaikytas paslaugas. Pasitikėjimu ir patikimumu pagrįsta partnerystė su klientais leidžia tikėtis sėkmės.

Mūsų veiklos pagrindas – klientai ir jų sėkmė, nuolatinis mūsų vadybos sistemos tobulinimas, mūsų darbuotojų saugumas nuo sužalojimų ir susirgimų, nesibaigiantis darbo saugos ir sveikatos apsaugos sąlygų gerinimas bei aplinkosaugos tobulinimas, pavyzdžiui, taupant išteklius. Savo kasdieniame darbe vengiame bet kokios diskriminacijos, pvz., dėl rasės, religijos, lyties, seksualinės pakraipos ar amžiaus. Užtikriname, kad mūsų įmonės darbuotojai nepatirtų priekabiavimo ir bet kokio išnaudojimo.

Kontroliuojama, kaip laikomasi konkurencijos, aplinkos apsaugos ir darbo saugos teisės normų bei savarankiškai prisiimtų įsipareigojimų ir reguliariai vertiname, kaip įgyvendinami procesai. Šitaip visų pirma užtikriname, kad mūsų įmonėje nebūtų vykdomi, skatinami ir toleruojami korupcijos veiksmai ir neteisėtos naudos gavimas.

Elgesys įvykus gedimams ir incidentams aprašytas nenumatytų atvejų planuose, vidinėse pranešimo apie incidentus taisyklėse bei saugos koncepcijoje. Mes nuolat analizuojame ir kontroliuojame mūsų veiksmų poveikį žmonėms ir gamtai. Tuo tikslu koncentruojamės į mūsų produktų bei gamybos procesų kokybės ir ekologiškumo tikrinimą bei optimizavimą, žalingo poveikio minimalizavimą bei taupų ir tausojantį išteklių naudojimą.

Vienas iš mūsų įmonės politikos pagrindų – tai G20 ir EBPO įmonių valdymo principai, paskutinį kartą pakeisti 2015 m. Mūsų įmonės ilgalaikiai tikslai aprašyti dokumente „Remmers vizija 2025“ ir paskelbti net tik įmonės viduje, bet ir paviešinti.

Mūsų aplinkosaugos veiksmų gerinimas patvirtintas dokumentais

Dar labiau stiprinti savo su poveikiu aplinkai susijusius įsipareigojimus Remmers nėra tiesiog žodžiai. Nuolat vertiname savo tobulėjimo potencialą ir pagal tai kiekvienais metais išsikeliame tikslus. Priemonės, kurių imamės, leidžia nuolat tobulinti aplinkosaugos priemones, aprašytas mūsų aplinkosaugos ataskaitoje.

Kokybė

Kokybė Remmers nėra atsitiktinumas, o komandinio darbo, kompetencijos ir kruopštumo rezultatas. Nė viena gaminių partija neišleidžiama iš gamyklos nuodugniai nepatikrinus. Klientai tampa vis reiklesni, todėl ir mūsų patikros vis kruopštesnės. To tikslas nėra vis sudėtingesniais pataisymais pasiekti vis mažesnių tikslų, o priešingai:

Kuo mažiau reikia taisyti, tuo labiau užtikrinama nekintanti kokybė. To pasiekti įmanoma tik betarpiškai bendradarbiaujant visiems dalyviams. Dar vienas svarbus mūsų koncepcijos elementas – pardavimas, kurį užtikrina tankus specializuotų konsultantų, glaudžiai bendradarbiaujančių su pramone, amatais ir meistrais, tinklas.

Kokybė prasideda pirkimo procese pasirenkant tiekėjus ir žaliavas.

Kokybė tęsiasi tyrimo ir vystymo padaliniams kuriant ir praktikai artimiausiomis sąlygomis bandant produktų receptus.

Gamyboje Remmers taip pat daro viską dėl kokybės. Remmers nenutrūkstamai investuoja ir modernius gamybos įrenginius ir koncepcijas. Tai užtikrina ypač stabilius ir atkuriamus procesus.