©

Tirpiklinių lakavimo sistemų naudojimo nurodymai

Kad naudojimas būtų sėkmingas

Bendrieji naudojimo nurodymai

2-komponenčiai PUR lakai gali būti tinkamu pasirinkimu įvairiais atvejais, jei laikomasi šių nurodymų:

  • Naudodami PUR lakų mišinius, būtinai laikykitės nurodymų dėl maišymo santykio, laikymo atidarytoje taroje trukmės ir naudojimo laiko. Viršijus skysto lako mišinio naudojimo laiką, jis nebūtinai pasireikš žele pavidalu ir padidėjusiu klampumu. Nepalankios sąlygos, pavyzdžiui, oro drėgmė ir temperatūra, daro neigiamą poveikį mišinio naudojimo laikui ir lako sluoksnio stingumui.
  • Remmers PUR lakų maišymo santykis nurodytas tūrio dalimis, todėl rekomenduojame naudoti 2K maišymo rinkinius (Art. Nr. 4270–4273).
  • Abiejų komponentų kruopštus išmaišymas ir (jei reikia) skiedimas prieš naudojimą būtinas lakuoto paviršiaus atsparumui ir tolygiai išvaizdai užtikrinti. Tai galite užtikrinti Remmers patentuotu maišymo įrankiu (Art. Nr. 474701 / 474702).
  • Tarą visada laikykite gerai uždarytą. PUR kietikliai reaguoja su ore esančia drėgme.
  • Remmers PUR lakus reikia maišyti tik su rekomenduojamais skiedikliais. Naudojant netyrus skiediklius, PUR kietikliai negali pakankamai surišti lako sluoksnio.
  • PUR lakai negali liestis su vandeniu ir terpės keitimo priemone UN-894 (pavyzdžiui, jų gali likti jais išplovus purškimo įrenginius). Purškimo įrenginius valykite plovimo skiedikliu WV-891.
  • Balinta mediena prieš lakuojant turi džiūti bent 48 valandas. Ant šių paviršių gali būti naudojamos tik kietikliu PUR H-280 apdorotos Remmers PUR lakavimo sistemos.
  • Sustingę PUR lakų sluoksniai negali būti panaikinti, t. y. jų negalima ištirpdyti paveikus lako sudėtyje esančiu laku. Laikas per kurį gali būti užlakuotas lako sluoksnis jo prieš tai nešviečiant, priklauso nuo techniniame pase nurodyto džiūvimo laiko. Praėjus nurodytam džiūvimo laikui, prieš užlakuojant PUR lako sluoksnį, jį reikia pašviesti ir nuvalyti dulkes.
  • Lakui džiūstant ir kietėjant, aplinkos temperatūra bent 48 valandas turėtų būti ne žemesnė nei 18 °C, kad būtu užtikrintas tinkamas surišimas ir būtų kuo mažesnės liekamosios emisijos. Tai ypač svarbu stipriai susirišančioms, santykiu 5:1, 4:1 ir t. t. maišomoms PUR lakavimo sistemoms.
  • Reikėtų apsvarstyti galimybę naudoti lakavimo sistemą su mažesne tirpiklio dalimi, pavyzdžiui, Remmers vandeninius lakus. Tai visų pirma taikoma konstrukcijoms, kurioms galioja Direktyva dėl lakiųjų organinių junginių (ChemVOCFarbV).