Prekės kodas 030920

  BSP 6

  Takus mineralinis užpildymo ir įpurškimo skiedinys

  Tvirtumas
  M5 kietas
  variantas
  0309 | Pilkas/Grau
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Atsparumas lenkimui 7 d.: apie 1,0 N/mm²
  28 d.: apie 2,0 N/mm²
  Atsparumas gniuždymui 7 d.: apie 3,0 N/mm²
  28 d.: apie 6,0 N/mm²
  Pradeda stingti (20 °C) > 8 val.
  Baigia stingti (20 °C) > 10 val.
  Didžiausias grūdėtumas < 0,2 mm
  Oro porų tūris < 10 tūrio proc.
  pH-vertė Apie 12
  Porėtumas > 20 tūrio proc.
  Vandens sąnaudos Apie 8 – 9 l/20 kg
  Šarmų kiekis < 0,5 %

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Nepritvirtintų mūrinių konstrukcijų ir mūro, kuriame yra tuščių ertmių, sutvirtinimas (pagal WTA informacinį dokumentą Nr. 4-3)
  • Siūlių ir gręžtinių ertmių užpildymas
  • Paruošiamasis gręžtinių ertmių apdorojimas atliekant daugiapakopį įpurškimą

  Charakteristikos

  • Mažas klampumas (ypač takus)
  • Mažas susitraukimas
  • Didelis atsparumas sulfatams ir mažas šarmų kiekis (SR/NA)
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Gręžimo ertmėje negali būti gręžimo dulkių.

   • Paruošimas

    Pastatyto mūrinio statinio skerspjūvio sandarinimas

    Ertmių gręžimas:
    viena eile, 18–30 mm skersmuo, 10–12,5 cm atstumas, apie 45° pasvirimo kampas, gręžtinės ertmės gylis – ne daugiau kaip maždaug 5 cm iki sienos galo.

    Sienose, kurių storis yra > 0,6 m, rekomenduojama ertmes gręžti iš abiejų pusių.

     

    Mūro konstrukcijų, kuriose yra tuščių ertmių, remontas

    Ertmių gręžimas: 18–30 mm skersmuo, apie 45° pasvirimo kampas, gręžtinės ertmės gylis – ne daugiau kai 5 cm iki sienos galo.

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +30 °C

   • Tuščių ertmių užpildymas

    Be spaudimo, naudojant piltuvėlį.

    Užpildymas žemu slėgiu, naudojant specialią įpurškimo įrangą ir įpurškimo tankintuvus.

     

    Vėlesnis horizontalios hidroizoliacijos įrengimas – daugiapakopis įpurškimas

    Mūro konstrukcijoje esančias tuščias ertmes iš anksto užpildyti / įpurkšti per gręžtines ertmes.

    Sukietėjusias užpildytas gręžtines ertmes pradurti lancetu / adata.

     

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Skiediniui sukietėjus, jo nebegalima apdoroti įpilant vandens arba šviežio skiedinio.

    Skiediniu padengtus paviršius mažiausiai 4 dienas saugoti nuo per greito džiūvimo, šalčio ir lietaus.

    Dėl mašininio apdorojimo reikėtų konsultuotis su „Remmers“ techninės priežiūros tarnyba, tel. +49 5432 83900.

  • Įrankiai / valymas
   • Maišymo prietaisas, piltuvėlis, įpurškimo tankintuvas, tinkami įpurškimo siurbliai (pvz., „Desoi“)

   • Įrankius plauti vandeniu, kol medžiaga dar neišdžiūvo.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • 12 mėn., laikant sausai, nepradarytoje pakuotėje.

  • Išeiga
   • Apie 1,2 kg/l ertmei

   • Tikslus medžiagos poreikis nustatomas ją išbandant pakankamai dideliame bandomajame plote.

  • Bendra informacija
   • Sudėtyje gali būti pirito (geležies sulfito) pėdsakų.

    Negalima naudoti ant gipsinio pagrindo!

    Vanduo, naudojamas mišiniui, turi būti geriamojo vandens kokybės.

    Sudėtyje mažai chromatų pagal Direktyvą 2003/53/EB.

    Visada išbandyti produktą bandomajame plote!

    Produkto techninės charakteristikos apskaičiuotos laboratorinėmis sąlygomis, esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

    Būtina atsižvelgti į galiojančias taisykles ir teisinius reikalavimus, o dėl nukrypimų nuo jų reikia susitarti atskirai.

    Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

  Galimi sistemos produktai