Prekės kodas 049025

  NHL Top Historic

  Apdailos tinkas NHL 3,5 pagrindu

  Atspalvis: NHL Top Historic | 0490
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Atsparumas lenkimui po 28 d. 0,9 N/mm²
  Atsparumas ugniai Klasė A1
  Atsparumas spaudimui po 28 d. 3,5 N/mm²
  Didžiausias grūdėtumas Apie 1,2 mm
  Vandens sąnaudos Apie 16,5 % atitinka 4,1 l / 25 kg

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Viršutinis tinkas senų pastatų fasadų, istorinių pastatų ir paminklų remontui, renovacijai ir sanavimui

  Charakteristikos

  • EG_M_374
  • Sudėtyje nėra cemento
  • EG_M_309
  • EG_M_310
  • EG_M_311
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Tvirtas, švarus ir be dulkių.

   • Paruošimas

    Pagrindą šiek tiek sudrėkinti.

     

    Pagrindas: sugeriantis, netvirtas

    Produktą dengti kaip išlyginamąjį sluoksnį > 50 %

     

    Pagrindas: silpnai sugeriantis

    Produktą dėti kaip išlyginamąjį glaistą (kontaktinį sluoksnį).

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, oro ir pagrindo temperatūra: min. +5 °C max. +30 °C

   • Produktą paskleisti kaip kontaktinį sluoksnį tam skirtais įrankiais.

    Truputį palaukti kol sukibs ir tada uždėti pilno storio sluoksnį.

    Maksimalus sluoksnio storis apie 20 mm (specifinė receptūra).

    Paviršių išlyginti tinkamu įrankiu.

    Papildomai apdoroti medine arba plastikine trintuve.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Skiediniui sukietėjus, jo nebegalima apdoroti įpilant vandens arba šviežio skiedinio.

    Skiediniu padengtus paviršius mažiausiai 4 dienas saugoti nuo per greito džiūvimo, šalčio ir lietaus.

    Miniatiūriniai / itin smulkūs įtrūkiai nelaikomi defektu, nes jie nepaveikia savybių.

  • Įrankiai / valymas
   • Collomix® mikseris KR HF 140 (4294), tinko mentelė -FLEXIS ONE- (4233), lygi mentelė (4004), šepetys

   • Įrankius plauti vandeniu, kol medžiaga dar neišdžiūvo.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • 9 mėn., laikant sausai, nepradarytoje pakuotėje.

  • Išeiga
   • Apie 1,6 kg/m²/mm

   • Tikslus medžiagos poreikis nustatomas ją išbandant pakankamai dideliame bandomajame plote.

  • Bendra informacija
   • Vanduo, naudojamas mišiniui, turi būti geriamojo vandens kokybės.

    Sudėtyje gali būti pirito (geležies sulfito) pėdsakų.

    Negalima naudoti ant gipsinio pagrindo!

    Produkto techninės charakteristikos apskaičiuotos laboratorinėmis sąlygomis, esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.