Prekės kodas 22202016

  Plėvelę sudaranti Peel-Off pasta, kurios sudėtyje nėra tirpiklių, dulkėms, suodžiams ir kitokiam purvui šalinti nenaudojant vandens.

  Produkto charakteristikos

  Tankis (20 °C) A komponentas: 0,94 g/ml B komponentas: 1,05 - 1,20 g/ml priklausomai nuo tipo
  pH vertė (20 °C) A komponentas: maždaug 10,0 priklausomai nuo tipo
  B komponentas: 10,0 - 11,0 g/ml priklausomai nuo tipo

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Pažeidžiamos bei aukštos kokybės vidaus zonos
  • Paviršiniai nešvarumai ant tinkavimo gipso, gamtinio akmens, marmuro, betono, plytų, tinko, gipsinio plastiko, poliruotos medienos ir sintetinių statybinių medžiagų
  • 1 tipas
   Fizinis lengvai pašalinamų nešvarumų nuvalymas
  • 2 tipas
   Marmurui skirtas specialus valiklis
  • 3 tipas
   Fizinis ir cheminis bendro pobūdžio nešvarumų valymas
  • 5 tipas
   Visų pirma gaisro sukeltoms nuosėdoms valyti
  • Profesionaliam naudojimui

  Charakteristikos

  • Valo savaime ir giliai paveikdamas
  • Sudaro plėvelę ir suriša nešvarumus
  • Valymas be dulkių ir be papildomo vandens poreikio
  • Sudėtyje nėra tirpiklių
  • Su kompleksiniu priedu, pritaikant prie pagrindo ir užterštumo lygio
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Valomas pagrindas turi būti sausas, ant jo negali būti dulkių ar užkritusių nuosėdų.

   • Paruošimas

    Tinkamu įrankiu nuvalyti pagrindą.

    Paskirti bandomąjį plotelį valymo efektyvumui įvertinti.

    Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios neturi liestis su šiuo produktu, apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė nei +5°C ir ne aukštesnė nei +30 °C

   • Priemonę gerai išmaišyti tinkamu įrankiu.

    Esant poreikiui, sudėti B komponentą ir gerai išmaišyti.

    Tinkamu įrankiu dėti ant pagrindo padengiant visą jo plotą.

    Rankiniu būdu arba su Airless purkštuvu paskirstyti priemonę ant viso paviršiaus.

    Užsilenkimai ir kontūrai turi būti gerai užpildomi priemone

    Plėvelę pašalinti po 24 valandų, jeigu priemonė jau visiškai išdžiūvusi, ją tolygiai nutraukiant.

    Švarūs paviršiai gali būti papildomai nuvalomi drėgna kempine arba vidutinio kietumo šepečiu (su nailono šereliais).

    Naudoti kiek įmanoma mažiau vandens.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Dėl mašininio apdorojimo reikėtų konsultuotis su „Remmers“ techninės priežiūros tarnyba, tel. +49 5432 83900.

  • Įrankiai / valymas
   • Teptukas, volelis iš ėriuko kailio, glaistyklė ir išlyginimo mentelė
    Airless prietaisai
    Rekomenduojama naudoti įrankius iš nerūdijančio plieno arba plastiko.

   • GR_M4_2

    GR_A_1

    GR_R_4

    Darbo įrankius tuoj pat po naudojimo plauti vandeniu ir plovikliu.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn. (A komp.) ir 24 mėn. (B komp.).

  • Išeiga
   • Maždaug 1,0 kg/m², jeigu paviršius yra lygus
    Maždaug 1,0 – 3,0 kg/m², jeigu paviršiaus struktūra nėra lygi

   • Tikslus medžiagos poreikis nustatomas ją išbandant pakankamai dideliame bandomajame plote.

  • Bendra informacija
   • Būtina laikytis nurodyto sumaišymo santykio.

    Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

    Visada išbandyti produktą bandomajame plote!

    Dėl nukrypimų nuo galiojančių taisyklių būtina susitarti atskirai.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

    Po panaudojimo galimai kontaminuota medžiaga turi būti utilizuota vadovaujantis galiojančiais potvarkiais.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

  Įrankiai