Prekės kodas 092084

  PC S-PROTECT 2K

  Atspalvis: Raudonai rudas/Rotbraun | 0920
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  A komp.

  Tankis (20 °C) 1,35 g/cm³
  Klampumas (25 °C) 2500 mPa s

  B komp.

  Tankis (20 °C) 1,04 g/cm³
  Klampumas (25 °C) 3500 mPa s

  Mišinys

  Tankis (20 °C) 1,30 g/cm³
  Klampumas (25 °C) 3500 mPa s

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • AW_GR_173

  Charakteristikos

  • EG_GR_160
  • EG_GR_161
  • EG_GR_34
  • EG_GR_162
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Nuo plieninių paviršių, pvz. su smėliasrove SA 2 1/2, turi būti pašalintos rūdys bei valcavimo plėvelė.

    Pagrindas turi būti švarus, sausas ir be dulkių.

  • Paruošimas
   • Kombinuota pakuotė

    Visą kietiklį (B komp.) supilti į pagrindinę masę (A komp.)

    ZB_IDL_2

    Minimali maišymo trukmė yra 3 min.

  • Apdorojimas
   • Esant aukštesnei temperatūrai, nurodyta trukmė sutrumpėja, o esant žemesnei temperatūrai – atitinkamai pailgėja.

    AB_B_115

    AB_B_116

    AB_B_118

  • Įrankiai / valymas
   • Išsamesni duomenys pateikti „Remmers“ įrankių programoje.

    Darbo įrankius ir bet kokius nešvarumus reikia nuvalyti skiedikliu „V 103“ nedelsiant, kol jie dar neišdžiūvo.

    Valymo metu reikia imtis tinkamų apsaugos ir atliekų šalinimo priemonių.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepažeistoje originalioje pakuotėje, vėsioje, sausoje ir nuo šalčių apsaugotoje vietoje galioja mažiausiai 9 mėnesius (A komponentas) arba 24 mėnesius (B komponentas).

  • Bendra informacija
   • Jei nenurodyta kitaip, visos pateiktos vertės ir išeiga apskaičiuotos laboratorijoje (+20 °C). Atliekant darbus objekte parametrai gali šiek tiek skirtis.

    Naudoti tik mažiems plotams!

    H_B_159

    Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdorojimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir „Remmers“ sistemos rekomendacijose.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Tik profesionaliam naudojimui!

    Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

  Galimi sistemos produktai