Prekės kodas 091901

  Rostschutz M

  Priedas apsaugai nuo korozijos, naudojamas kartu su Betofix RM/Betofix R2

  Produkto charakteristikos

  Tankis Apie 1,03 g/cm³
  Kietųjų dalelių kiekis Apie 47 %
  pH-vertė Apie 8
  Klampumas (4 mm piltuvėlis) Apie 20 sek.

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Vidaus ir išorės patalpų paviršiams
  • Apsauga nuo korozijos
  • Betofix RM ir Betofix R2 sistemos sudedamoji dalis

  Charakteristikos

  • Antikoroziniai pigmentai
  • Itin atsparus vandeniui
  • Atsparus šarmams
  • Sertifikuota pagal DIN EN 1504-7
  • Atliktas testavimas Betofix RM sistemoje pagal RiLi-SIB
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Tvirtas, švarus ir be dulkių.

   • Paruošimas

    Sustiprinimas:
    Grynumo laipsnis SA 2 ½, jei taikoma apsauga nuo korozijos, kitu atveju – SA 2

  • Apdorojimas
   • Suspensiją kruopščiai padengti dviem sluoksniais, vieno sluoksnio storis turi būti bent 1 mm.

    Laukimo laikas tarp dviejų sluoksnių – apie 30 min.

    Tolesni darbai kol danga šviežia.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Skiediniui sukietėjus, jo nebegalima apdoroti įpilant vandens arba šviežio skiedinio.

  • Įrankiai / valymas
   • Mikseris, teptukas

   • Maišymo įrankis, teptukas

    Įrankius plauti vandeniu, kol medžiaga dar neišdžiūvo.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • 12 mėn., laikant sausai, nepradarytoje pakuotėje.

  • Išeiga
   • Dengiant dviem sluoksniais, kiekvienam m² apie 0,9 kg S-Protect M ir 2,3 kg produkto

  • Bendra informacija
   • Vanduo, naudojamas mišiniui, turi būti geriamojo vandens kokybės.

    Produkto techninės charakteristikos apskaičiuotos laboratorinėmis sąlygomis, esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

  Galimi sistemos produktai