Prekės kodas 091901

  S-Protect M

  Priedas apsaugai nuo korozijos, naudojamas kartu su „Betofix RM“ / „Betofix R2“

  Produkto charakteristikos

  Tankis Apie 1,03 g/cm³
  Kietųjų dalelių kiekis Apie 47 %
  pH-vertė Apie 8
  Klampumas (4 mm piltuvėlis) Apie 20 s

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Vidaus ir išorės patalpų paviršiams
  • Apsauga nuo korozijos
  • Sistemos „Betofix RM“ ir „Betofix R2“ sudedamoji dalis

  Charakteristikos

  • Antikoroziniai pigmentai
  • Itin atsparus vandeniui
  • Atsparus šarmams
  • Sertifikuotas pagal DIN EN 1504-7
  • Atliktas pagrindinis bandymas „Betofix RM“ sistemoje pagal Vokietijos betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto gaires (Rili-SIB)
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Tvirtas, švarus ir be dulkių.

   • Paruošimas

    Sustiprinimas:
    Grynumo laipsnis SA 2 ½, jei taikoma apsauga nuo korozijos, kitu atveju – SA 2

  • Apdorojimas
   • Suspensiją kruopščiai padengti dviem sluoksniais, vieno sluoksnio storis turi būti bent 1 mm.

    Laukimo laikas tarp sluoksnių dengimo – apie 30 min.

    Tolesni darbai vykdomi dangai dar neišdžiūvus.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Skiediniui sukietėjus, jo nebegalima apdoroti įpilant vandens arba šviežio skiedinio.

  • Įrankiai / valymas
   • Maišymo prietaisas, teptukas

    Įrankius plauti vandeniu, kol medžiaga dar neišdžiūvo.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • 12 mėn., laikant sausai, nepradarytoje pakuotėje.

  • Išeiga
   • Apie 0,9 kg „S-Protect M“ ir 2,3 kg medžiagos vienam plieno paviršiaus m², dengiant 2 sluoksniais

  • Bendra informacija
   • Vanduo, naudojamas mišiniui, turi būti geriamojo vandens kokybės.

    Produkto techninės charakteristikos apskaičiuotos laboratorinėmis sąlygomis, esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

  Galimi sistemos produktai