Prekės kodas 129010

  Hydro Seal BE

  Sutankinimo medžiaga

  Produkto charakteristikos

  Pagrindas Šarminis silikato tirpalas
  Tankis (20 °C) Apie 1,15 g/cm³
  Spalva Bespalvis, skaidrus
  pH-vertė Apie 11,4

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Šviežio betono ir cementinio išlyginamojo sluoksnio sutankinimo medžiaga
  • Mineralinių paviršių sanavimas ir apsauga
  • Dulkių slopinimas ir struktūros arba paviršiaus sutvirtinimas
  • Apsauga nuo nešvarumų ir porų struktūros pažeidimų

  Charakteristikos

  • Bespalvis
  • Šarminis
  • Padidina atsparumą dilimui
  • Padidina atsparumą spaudimui
  • Sumažina vandens ir kenksmingų druskų sugertį
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti švarus, gerai sugeriantis ir be alyvos likučių.

   • Paruošimas

    Senus betono ir (arba) išlyginamojo sluoksnio paviršius sudrėkinti likus dienai iki apdorojimo.

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C.

   • Medžiagą gausiai, nenaudojant spaudimo, kelis kartus užlieti ant drėgno paviršiaus.

    Medžiagą paskirstyti guminiu valytuvu ir išlyginti šepečiu.

    Medžiagos perteklių pašalinti arba nuplauti vandeniu, praėjus pakankamai laiko, kai susiformuoja gelis (apie 30 min.).

    Apdorojant didelius plotus rekomenduojama naudoti valymo mašiną.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios neturi liestis su šiuo produktu, apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

    Padengus šia medžiaga spalvotus išlyginamuosius sluoksnius, gali pasikeisti atspalvis.

    Priklausomai nuo aplinkos sąlygų, reakcija gali trukti iki 90 dienų.

  • Įrankiai / valymas
   • Tinkami purkštuvai, šepetys, tinkamos valymo mašinos

   • Įrankius plauti vandeniu, kol medžiaga dar neišdžiūvo.

    Išdžiūvusios medžiagos likučius galima nuvalyti tik mechaniškai.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 24 mėn.

  • Išeiga
   • Apie 0,15–0,50 kg/m²,
    priklausomai nuo pagrindo porėtumo

  • Bendra informacija
   • Dėl nukrypimų nuo galiojančių taisyklių būtina susitarti atskirai.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

  Įrankiai