Panaudojimo sritys

 • Stabilių matmenų medienos gaminiams, pvz., langams ir durims
 • Langų rėmų ir stiklą laikančių apdailos juostelių sandarinimui ir užpildymui
 • Profesionaliam naudojimui

Charakteristikos

 • Saugo nuo kondensato susidarymo lango rėmo apačioje
 • Sumažina prarandamą šilumos kiekį, nes izoliuoja lango rėmo apačią
 • Pagerintas sukibimo profilis, kad būtų lengviau išimti stiklą laikančias apdailos juosteles
 • Ilgalaikis elastingumas
 • Galima uždažyti pagal DIN 52452, 4 dalį
 • Paprastas apdorojimas
 • Patikrintas suderinamumas su įprastomis komercinėmis medžiagomis: kraštų sandūromis, įstiklinimui skirtais blokeliais, laminuotu stiklu
 • Spalva priderinta prie kraštų sandūrų
 • Itin mažas emisijų kiekis (GEV-EMICODE EC 1Plus)
 • Atitinka statybinių produktų poveikio sveikatai principus vidaus patalpose (pagal Statybos produktų išmetamų teršalų poveikio sveikatai vertinimo komiteto (AgBB) schemą)
 • Pasiruošimas darbui
  • Reikalavimai pagrindui

   Pagrindas turi būti švarus, sausas ir profesionaliai paruoštas, ant jo neturi būti dulkių, riebalų ir birių medžiagų likučių.

  • Paruošimas

   Suderinamumas su naudojamomis medžiagomis ir priemonėmis turi būti patikrintas, taip pat būtina atsižvelgti į mūsų aktualiausią suderinamumo lentelę.

   Esant poreikiui, pasikonsultuoti su „Remmers“ technikos skyriumi.

 • Apdorojimas
  • Antgalį nupjauti įstrižai pagal siūlės plotį ir užpurkšti produkto ant siūlės.

   Priemone užtepti siūlių kraštus, ją pakankamai gerai prispaudžiant.

 • Įrankiai / valymas
  • Rankinis ir slėginis pistoletas

 • Sandėliavimas / galiojimas
  • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

 • Išeiga
  • Apie 25 ml/bėginiam dm, esant 0,25 cm² siūlės skersmeniui

 • Bendra informacija
  • Vadovautis IVD techninio dokumento Nr. 10 nuostatomis.

   Netinka stiklui įstatyti skirtoms išpjovoms sandarinti.

   Būtina atsižvelgti į galiojančias taisykles ir teisinius reikalavimus, o dėl nukrypimų nuo jų reikia susitarti atskirai.

   Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

 • Nurodymai utilizavimui
  • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

 • Saugumas / taisyklės
  • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

Galimi sistemos produktai